Avaleht/Uncategorized/Ülempiiskop Gregorius Palamase pühapäev

Ülempiiskop Gregorius Palamase pühapäev

Pealaul

8. viisil
Sa õigeusu lamp, Koguduse kinnitus ja õpetaja, /
munkade ilu, Jumalasõna tundjate võitmatu kaitsja,/
sa Tessaloonika au, sa armu kuulutaja, /
oh imetegija Gregorius, //
palu alati, et meie hinged pääseksid.

Kondakid


8. viisil
Meie kiidame sind ühel meelel, jumalasõnaõpetaja Gregorius,/
sa pühitsetud ja jumalik tarkuse orel / ja jumalasõna kuulutav hele pasun. /
Sina kui mõistus seisad nüüd kõigekõrgema Mõistuse ees, /
juhata siis ka meie meel Tema poole, oh isa, // et me hüüaksime:
Ole rõõmus, sa armu kuulutaja!

4. viisil
Nüüd on käes töötegemise aeg, / kohus on ukse ees, /
ärgakem siis üles, paastugem ja valagem patukahetsuses pisaraid, /
aidakem vaeseid ja hüüdkem: / Meie oleme pattu teinud enam, kui mereliiva on, /
aga anna andeks meie patud, kõikide Looja, // et me päriksime närtsimatud pärjad.