Avaleht/Uncategorized/Uued eeskirjad seoses koroonaviiruse puhanguga

Uued eeskirjad seoses koroonaviiruse puhanguga

Armsad EAÕK vaimulikud ning koguduste liikmed!

Palun tutvuge uute eeskirjadega, mis on koostatud EAÕK Püha Sinodi poolt:

Nagu teate, on pärgviirusse nakatumine uuesti tõusuteel ja valitsus on kehtestanud rangemad eeskirjad, mis puudutavad ka kirikuid. Seoses sellega peame järgima loetletud reegleid, millest osa kattub juba kevadel rakendatuga ning mida paljudes kogudustes juba järgitaksegi.

1. Kirikus käijad peavad kandma kaitsemaski (v.a. alla 12-aastased lapsed ja need, kel mask vastunäidustatud). Maskita on vaid vaimulikud teenistuse ajal (v.a. püha armulauda jagades, lõppõnnistust lausudes ja lähemate kontaktide puhul kirikurahvaga) ning lauljad-lugejad. Kirikusse tulles ja sealt minnes tuleb käed desinfitseerida; iga kiriku eeskojas peavad selleks olema hästikasutatavad vahendid.

2. Laulukoor tuleb paigutada võimalikult hajali ja/või piirata lauljate arvu kahe-kolmega. 

3. Altaris olgu kõige enam üks preester, üks diakon (või teine preester) ja üks abiline (maskis). Erandina võib suure altariruumiga kirikus olla ka kaks preestrit ja üks diakon. Piiskoplikel jumalateenistustel võib lisaks ülemkarjasele olla altaris enim kaks preestrit, kaks diakonit ja kaks abilist. 

4. Armulauda on suurema kirikuliste arvu korral hea jagada kahest karikast; teist karikat võib jagada ka diakon. 

5. Armulaualisi peab õpetama avama hästi suu ja pea veidi kuklasse ajama ning mitte puutuma lusikat keele või huultega. Vaimulik annab pühad annid lusikat keerates nii, et lusikas ei puutu kokku limanahkade või hammastega. 

6. Armulauajärjekorras peab järgima kahemeetrist vahemaad inimeste vahel. Lapsed peaks kutsuma armulauale esimesena.

7. Pealejoomine e. järelvein tuleb ära jätta; järelleiba võivad armulaualised võtta taldrikult oma käega. Sama puudutab antidori. 

8. Karikasse pärast leivamurdmist valatav palavus (soojus) peab olema võimalikult tuline. 

9. Armulauariistad peab teenistuse lõpul pärast andide tarvitamist puhastama piirituse või äädikaga. Hoolikalt peab puhastama ka muid pindu.

10. Ikoonide, risti ja vaimuliku käe suudlemise asemel on soovitatav mõõduka vahemaa tagant kummardada.

11. Kirikulikud kohvilauad ja muud kogunemised pärast jumalateenistusi tuleb ära jätta.

Isaliku õnnistusega 

+ Stefanus, 

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit

Püha Sinodi esimees 

26.11.2020