Avaleht/Koguduste uudised/Uus ikoon Tallinna pühade Siimeoni ja Hanna katedraalis

Uus ikoon Tallinna pühade Siimeoni ja Hanna katedraalis

8. märtsil, õigeusu pühapäeval, mil kirik tähistab pühakujude austamise taastamist Bütsantsis 842. aastal, sai Tallinna pühade Siimeoni ja Hanna katedraal Eestimaa uusimate märtrite ikooni. Pühapilt kujutab kaheksat 1944-1955 Nõukogude võimu hukatud või laagrites ja asumisel surnud EAÕK liiget, muuhulgas Tartu ja Petseri piiskoppi Peetrit (Pähkel). Üks uusmärtritest oli ka Siimeoni kirikuteener Aleksander (Gadalin). Ikooni maalis Maaria Treima, kelle metropoliit ka ametlikult pühakujumaalijaks õnnistas. Uut ikooni kanti selleks pühapäevaks ettenähtud palvus-ristikäigul (kiriku sees) ja asetati lõpuks ikoonikappi piiskopiistme selja taha, nurgakesse, kus asub juba eelmises etapis kanoniseeritud uusmärtrite pühakuju.

 

Pühad märtrid, paluge Jumalat meie eest!

uusmärtrid