Pärast suurel ja pühal Kirikukogul osalemist teenis Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus ülemapostlite Peetruse ja Pauluse mälestuspäeva jumalikul liturgial, 29. juunil 2016, Heraklionis, Kreetal.

Rahvarohke teenistus toimus Jumalaema Sündimise Kirikus koos Kristuselinna piiskop Makariosega.