27.11.2019 kuulutas oikumeenilise patriarhaadi püha Sinod pühakuteks munkpreester Jérôme Simonopetra kloostrist ning arhimandriit Sophrony (Sakharov). Mõlemad pühakud olid tuntud oma võime poolest puudutata inimeste südameid rahu ning armastusega.