Avaleht/Uudised, teated/Mõniste-Ritsiku kirik palub toetust elektrisüsteemi renoveerimiseks

Mõniste-Ritsiku kirik palub toetust elektrisüsteemi renoveerimiseks

Üheks ühinenud Rõuge valla vaatamisväärsuseks on 1855. aastal ehitatud Mõniste-Ritsiku ortodoksi kirik. Ajalugu ei ole seda hellitanud, kuid 2007. aastast kasutamata seisnud kirikus toimuvad alates 2016. aastast jälle regulaarsed jumalateenistused.

Kiriku juurde on püstitatud mälestusmärk kunagistele Varstu valla elanikele Theodor ja Anna Petaile, kes osalesid aktiivselt kohalikus Kaitseliidu malevas, haridus-, kultuuri- ja kirikuelus, kuid langesid okupatsioonivõimude repressioonide ohvriks ning on Konstantinoopoli Patriarhaadi poolt pühakuteks kuulutatud.

Suvel 2018 on loodud MTÜ Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajad, kes võtnud nõuks tagada auväärse hoone korrasolek. Varakevadel 2019 sai renoveeritud kiriku vajunud ja lagunenud külgsissepääs. Selleks kogusime eraannetusi, toetused tulid ka EAÕK Kirikukeskuselt ja ühinenud Rõuge vallast. Südamest täname lahkeid annetajaid!

Järgmised vajalikud tööd oleksid hoone elektrivarustuse taastamine ja elektriküttesüsteemi väljaehitamine. Kirikuhoonesse tuleb kaablirikke tõttu kolmest faasist üks, millega seoses piisab elektrivõimsusest ainult valgustuseks. Olemasolev elektrikilp on füüsiliselt vananenud ja ei vasta nõuetele. Kirikus puudub küte: vanad ahjud on lagunenud ja kasutamiskõlbmatud. Samas puudub kirikul välisvalgustus: kirikuesine plats on talvel õhtuti pime, mis raskendab õhtuteenistuste pidamist tunduvalt. Projekti eesmärk on taastada elektrivarustus (uus maa-alune kaabel peakilbist) ja ehitada sms-kontrolleriga juhitav ökonoomne elektriküte ning välisvalgustus.

Lisainfo on leitav Mõniste-Ritsiku kiriku kodulehel http://varstukirik.planet.ee

Mõniste-Ritsiku kiriku elektrisüsteemi renoveerimiseks on avatud annetuskonto.
Eesti kultuuripärandi ja sakraalarhitektuuri käekäigust huvitatud kaaskodanike annetused on oodatud pangakontole:

EE424204278608832505 Coop pank

Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajad MTÜ

selgitusega “Annetus”.