Avaleht/Uudised, teated/Arhimandriit Grigorios Papathomas pälvis püha Platoni II järgu ordeni

Arhimandriit Grigorios Papathomas pälvis püha Platoni II järgu ordeni

1. juunil 2015 omistas Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku kauaaegsele kaastöötajale, sõbrale ja heategijale arhimandriit Grigorios Papathomasele teenete eest meie kiriku heaks Püha Platoni II järgu ordeni.

Kaelaristikujulise ordeni üleandmine toimus Püha Platoni kabelis.

Vastavalt statuudile võib piiskop Platoni II järgu ordeni määrata ristiusulistele isikutele, kes on rohkesti kaasa aidanud EAÕK kasuks ning toetuseks vaimselt ehk aineliselt:

1) avaldanud tähtsaid inimarmastuse tegusid või tegusid uskliku kirjanduse ja kunsti alal
2) annetanud suuremaid varandusi kirikute, varjupaikade ja koolide asutamiseks
3) toetanud või rajanud kindlale majanduslikule alusele üksikuid kogudusi ja nende asutusi ning ettevõtteid

Märkus: Püha Platoni mälestusmärkide kandmise õigust võib annetada ka välismaalastele, kui tähendatud isikud, kas vaimselt ehk aineliselt EAÕK’d on toetanud ja sellel alal ärateeninud kirikupea tähelepanemist ja väärilist teenete hindamist.

Väljavõte Piiskop Platoni mälestusmärgi 1922. aastal vastu võetud statuudist

AXIOS!