Avaleht/Uudised, teated/ARHIMANDRIIT MAKARIOSE PIISKOPIKSPÜHITSUS

ARHIMANDRIIT MAKARIOSE PIISKOPIKSPÜHITSUS

Xeirotonia Xristoupolews7Laupäeval 16. mail 2015 pühitseti Kreetal Iraklioni püha Miinase katedraalis Kristopolise piiskopiks arhimandriit Makarios. Tema pühitsemisel esindas meie kirikut Pärnu ja Saare piiskop Aleksander.

Piiskop Makarios on sündinud Aidonochori linnas Kreetal. Teda huvitavad eriti seosed teoloogia ja bioeetika vahel. Ta on tuntud kui üks parimaid õigeusklikke asjatundjaid teoloogia valdkondades, mis käsitlevad usu seost ühiskondlike teemadega ning iseäranis kaasaja tehnoloogilisi arengusuundi moraaliküsimuste perspektiivis.Tema Pühaduse oikumeenilise patriarhi Bartolomeuse ettepanekul nimetati ta 2009. aastal üldõigeusu bioeetikakomisjoni liikmeks ning 2011. aastal sama komisjoni peasekretäriks.

Hetkel on ta Kreeta peapiiskopkonna pressi- ja jutlusteosakonna büroo direktor. Samuti õpetab ta Kreeta patriarhlikus õigeusu teoloogia akadeemias.

Teda on tunnustatud mitmete akadeemiliste ja kiriklike autasudega. Piiskop Makarios on esimene õigeusklik ning ka esimene mõne kristliku konfessiooni esindaja üldse, kellele on antud Bostoni Ülikooli teaduse ja religiooni auhind («Science and Religion Award »).

Tema Pühadus patriarh Bartolomeus määras piiskop Makariose ka Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku käsutusse, samas kui ta jätkab oma tööülesandeid ka Fanaris ja Kreetal.

EAÕK Püha Sinod valis 13. mai koosolekul piiskop Makariose Püha Platoni seminari dekaaniks. Tema ülesandeks jääb õigeusu teoloogia õppeprogrammide korraldamine.

 

Palju aastaid uuele Kristopolise piiskopile !

 Fotod: Fos Fanariou