Avaleht/Uudised, teated/EAÕK annetab ERM’ile püha piiskopmärter Platoni sakkose ja panagia.

EAÕK annetab ERM’ile püha piiskopmärter Platoni sakkose ja panagia.

 

t2_platon

Homme, 9. aprillil 2014 annetab Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus Eesti Rahva Muuseumile õnnelikel asjaoludel säilinud ja kiriku omanduses olevad Püha Platoni (Tartus jaanuaris 1919 bolševike hukatud esimese Eesti õigeusu piiskopi) esemed: piiskopile kuulunud kirikurüü sakkose ning kaelaraha panagia, mis oli piiskopil kaelas tema hukkamise hetkel. Sakkost hoiti alal Soomes, panagiat aga Rootsis ning uuel iseseisvusajal on need antud tagasi Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule.

Esemed antakse üle Tallinnas Püha Platoni nimelises kirikukeskuses Wismari 32 algusega kell 11.30 ja on ette nähtud eksponeerimiseks Eesti Rahva Muuseumi uue püsinäituse koosseisus. Sellega tahab EAÕK jäädvustada selle meie kiriku ja rahva suurmehe mälestust, kes oli pühendunud oma usu kaitsmisele ja selle järgi elamisele ning samas ka oma vastiseseisvunud kodumaale.