Avaleht/Uudised, teated/EAÕK Kuressaare püha Nikolai koguduse tegemistest

EAÕK Kuressaare püha Nikolai koguduse tegemistest

st-nicholas-church-in-kures
23. septembril pidas Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik oma iseseisvuspüha. 1923. aastal Konstantinoopoli oikumeeniliselt patriarhaadilt meie Kirikule antud iseseisvusakt sai EAÕK autonoomia aluseks.
22. septembril teenisid sel puhul Kuressaares kõik EAÕK piiskopid kirikupea kõrgestipühitsetud metropoliit Stefanuse eestseismisel. 22. septembril 1790. aastal on pühitsetud ka Kuressaare püha Nikolai kirik.
Seda aastapäeva on väärikalt tähistatud ja juubeliaasta jätkub uute üritustega. Kuressaares käis külas oikumeeniline patriarh Bartholomeos. Sel aastal sai korda tehtud Kuressaare püha Nikolai kiriku kellatorn.
Suur tänu EAÕK Kirikuvalitsusele ja kantslerile, Eesti riigile, Kuressaare linnale ja kõigile toetajatele-annetajatele, kes aitavad kaasa kiriku suurremondile! Suvekuudel hoidsime lahti kiriku uksi ka argipäeviti turistide-palverändurite tarvis. Tundub, et huvi on suur ja külastajaid jätkus igasse päeva.

Kuressaare õigeusu kogudusel on veel üks palve sellel juubeliaastal: pühakoda vajab uusi küünlajalgu, sest õigeusu jumalateenistuste ja talituste juurde kuulub ka vahast palveküünalde põletamine. Küünla saab põlema panna ka siis, kui teenistust ei toimu, ehk siis kirikus “isikliku palve” ajal.

Vanad küünlajalad on kogudust üle saja aasta teeninud ja nüüd oleks vaja uusi, mis vähemalt järgmised 100 aastat kogudust teeniksid. Uusi küünlajalgu on plaanitud osta kolm.
Juuresoleval pildil on kirikusse sobiv küünlajalg kuni 50 palveküünla jaoks. Kui Sa tunned, et soovid EAÕK Kuressaare püha Nikolai kirikut toetada selles ettevõtmises, siis saab teha annetuse kas sularahas või koguduse arveldusarvele 221035025376 selgitusega “küünlajalg”. Küünlajalad jäävad aastateks silmapaistvale kohale meie auväärses pühale imetegijale piiskop Nikolausele (Nikolaile) pühitsetud kirikus. Annetajate nimed jäävad koguduse ajalukku ja kui keegi soovib jääda anonüümseks, siis on ka see võimalik.

Jumal õnnistagu iga hea meelega andjat! Andja käsi ei jää kunagi tühjaks!
PS. Kaks nädalat tagasi sai kirjutatud noodiraamatust “Eestipärane õigeusu liturgia” (vt 10.10.2013 lehte). Nüüd saab selle noodiraamatuga tutvuda ka Saaremaa Keskraamatukogus Kuressaares, üks eksemplar on seal kasutamiseks olemas.
Autor: ülempreester Andreas Põld
Artikkel ilmunud ajalehes Meie Maa