Avaleht/Uudised, teated/Edessa metropoliit Joeli visiit Eestisse

Edessa metropoliit Joeli visiit Eestisse

IMG_231329. juulist – 4. augustini külastab Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikut ja metropoliit Stefanust Kreeka Õigeusu Kiriku Edessa metropoliit Joel, kaasas neljaliikmeline vaimulike delegatsioon.

Visiidi ajal külastatakse meie kiriku kogudusi Tallinnas, Haapsalus, Pärnumaal, Valgamaal, Võrumaal, Põlvamaal ja Setomaal, kohtutakse teiste hulgas Tartu piiskop Eelijaga, Pärnu ja Saare piiskop Aleksandriga ja arhon Viljo Vetikuga. Külalised võtavad osa nii Saatse püha Paraskeva pidustustest kui ka Obinitsa kuningriigi päevadest, kus toimuvad piiskoplikud liturgiad ja tutvutakse lisaks kohalikule usuelule ka Setomaa kultuuriga laiemalt. Lisaks on 1. augustil algusega kell 15.30 kavas Lüübnitsa tsässona uue risti pühitsemine.

Metropoliit Joel, keda võib pidada meie kiriku üheks suurimaks sõbraks Kreekamaalt, on meile eelkõige tuntud kui Eestimaa uusmärtrite teenistuskorra autor ja looja. Just seetõttu teeb metropoliit Joel koos metropoliit Stefanusega oma teekonnal palveteenistusi nii püha Platoni kodukoguduses Pootsi-Kõpus, püha Joanni haual Kraavil kui ka teisteski kohtades üle Eesti. Meie kiriku pühade märtrite kodukirikuid külastades on Edessa metropoliidil võimalik veelgi vahetumalt kogeda meie kiriku ja seega ka kogu üleilmse Õigeusu Kiriku usu-märtrite elavat tunnistust Kristusest.

Kõigil tallinlastel ja teistelgi huvilistel on võimalik 2. augustil pärast piiskoplikku liturgiat püha Siimeoni ja Hanna katedraalkirikus võtta osa metropoliit Joeli juhitud vestlusringist teemal « pagulased ».