Avaleht/Uudised, teated/Ilmunud on raamat „Püha Porfiriose elu ja õpetused”.

Ilmunud on raamat „Püha Porfiriose elu ja õpetused”.

porfiriose_raamatMeil on suur rõõm esitleda eesti lugejatele raamatut, mis tutvustab viimaste aastakümnete ühe tuntuima ja suurima õigeusu esindaja ning vaimuliku isa, vanake Porfiriose (1906–1991) mõtteid, kogemusi ja erakordset elukäiku.

Käesolev teos on elav ja aus tunnistus mehest, kes on elanud intensiivselt ja täielikult Kristuse tões, usus ja armastuses. Tema sõnad on läbinägelikud, alandlikud, lihtsad ja leegitsevad. Isa Porfiriose puhas ja ehe tunnistus Kristusest – Tema tõest ja Tema rõõmust –, nõuanded ja juhised lohutasid tema maise elu jooksul loendamatul hulgal inimesi nende rasketel hetkedel: haiguses, leinas, vaevas, kaotuses ja surmas.

Selge, et püha Porfirios ei ole enam lihalikult meiega, aga tema sõnum on jäänud. Meie jaoks on ta „kannatlikkuse tugi, armastuse uks, vaimuliku arukuse alus, julgus palves, Püha Vaimu paik, kuuletumise abiline, vennaskonna juhataja, vihaste rahustaja, rõõmu andja, Kristuse järgija, inglite tunnusmärk…”. Talle meeldis korrata neile, kes tulid tema juurde katsumustest kibestumisele vastuseid leidma: „Minul ei ole midagi, Kristusel on kõik”. Isa Porfiriose jaoks oli oluline, et iga tema juurde tulija tunneks, kuidas Kristus ta oma embusse võtab ning kuidas ta leiab osaduse Temaga. Nii täitis ta oma missiooni maailmas „rõõmuinglina, armastades kõiki ning andes end omakasupüüdmatult ja alandlikult kõigi teenistusse”.

Kõige enam rabas teda külastanud inimesi aga täielik armastus, mida tal jagus igaühe jaoks. Üks tema vaimulikke lapsi on rääkinud: „Ta kõneles meile lakkamatult armastusest”. Ning teine: „Tema jutu sisu oli üks: armastus Jumala vastu. Ta soovis, et me armastaksime Issandat, et võiksime armastada inimesi”. Oma vaimulikele lastele õpetas ta kõigepealt armastust Jumala vastu. Armastust, mis võttis täielikult arvesse igaühe iseloomu. Armastust, mis ei sundinud iialgi peale midagi, mis oleks takistanud inimestel tegutseda oma vaba tahte kohaselt ja vastandumata.

Ja veel – ta oli valgustuseks igaühele, kes temaga kokku puutus. Pilgust, puudutusest, sõnadest õhkus Püha Vaimu armu, kes temas elas. Ühesõnaga – selles alandlikus, vaeses, hapras mehes said teoks Kristuse lubadused neile, kes Teda järgivad ja Tema käskusid täidavad.

Soovime, et kõik, kes seda raamatut loevad, võiksid omakorda avastada, et viibivad ehtsa pühaku seltsis.

+STEFANUS, Tallinna ja kogu Eesti metropoliit

Kreeka keelest tõlkinud Regina-Maria Blauhut, toimetanud ülempreester Mattias Palli, keeleliselt toimetanud Epp Väli, kujundanud Inga Heamägi. Trükitud Tallinna Raamatutrükikojas.

Raamatut saab osta EAÕK kirikukeskusest (Wismari 32, Tallinn), Püha Siimeoni ja Hanna kirikupoest (avatud K-R 12.00-18.00; L 12.00-17.00; P 12.00-15.00) ning meie e-raamatupoest: https://www.eoc.ee/pood/maaratlemata/puha-porfiriose-elu-ja-opetused/?v=a57b8491d1d8