Avaleht/Uudised, teated/ILMUS UUS TEENISTUSRAAMAT

ILMUS UUS TEENISTUSRAAMAT

 

TEENISTUSRAAMAT1 TEENISTUSRAAMAT2

Rõõmu ja tänuga võtame vastu oma kiriku teenistusraamatu uue väljaande, mis on valminud liturgikakomisjoni liikmete pikaajalise ja viljaka töö tulemusel Tartu pühitsetud piiskop Eelija juhtimisel, keda tema töös abistasid Tallinna peapiiskopkonna peavikaar ülempreester Mattias Palli ja meie Püha Sinodi sekretär preester Tihhon Tammes. Nõuandjatena osalesid selles ettevõtmises ülempreester Ardalion Keskküla Pärnust ning õed Theofili ja Theoterpi Püha Eelkäija skiitast Reomäel. Tänu ja kiitus neile kõigile!

Teenistusraamat ei piirdu üksnes sellega, et aitab meil paremini korraldada oma liturgilist palvet, selles on midagi märksa enamat. Ärgitades meid Kristuse Kiriku üleilmsuse vaieldamatule ja tõelisele teadvustamisele selles kõige kaunimas ja sügavamas, mida inimmõistus ja -tarkus on suutnud luua, juhatab see meid Jumala salasuse enese ligiolusse. Tõepoolest, elu ilma liturgilise palveta on elu, millele jääb tundmatuks olemasolu kõige olulisem mõõde; see on elu, mis rahuldub nähtavaga, üksnes füüsilise nähtavaga, milles ei saa avastada iga inimsaatuse mõõtmatut suurust ja igavikulisust.

Seevastu astuda Jumala salasuse ligiolusse, nii jumalateenistuste ajal üldiselt kui eriti euharistilise liturgia ajal, tähendab saada teadlikult täidetud Kristuse kohalolust, olles kogenud Tema võitu surma üle; saada täielikult üheks Kristusega, kes lasi ennast surmata, et oma aulise ülestõusmisega kinkida meile omakorda võimalus elada elu, mis on surmast tugevam; armastada loova armastusega, liitudes Temaga mitte kartusest, vaid oma lunastatud vabaduse ajel.

Astuda Jumala salasuse ligiolusse armulauajumalateenistuse ajal tähendab leida uuesti tõelise elu mõte; selle ainsa ja tõelise elu, mis on läbi põimitud surnuist ülestõusnud Kristuse ilust, kelles iga inimene võib leida lootuse, isegi kui ta heitleb ülima üksinduse lootusetusega.

Astuda Jumala salasuse ligiolusse tähendab tunnistada, et Ta on tõeline ja elav Jumal: lihasse tulnud, risti löödud ning alla põrguhauda läinud Jumal, kes tõusis surnuist ja äratab meidki meie viimsest surmaängistusest.

Olgu see nii meie kõigi jaoks, et meistki omakorda saaksid surma ära võitnud Kristuse valguse, mis pimeduses paistab, äravalitud tunnistajad ja eesõigustatud kuulutajad.

 

+ Stefanus, Tallinna ja kogu Eesti metropoliit

 

 

Raamat on trükitud  OÜ GREIF trükikojas 2014. aastal.

Raamatut saab osta Tallinna Püha Siimeoni ja Hanna kiriku poest aadressil Ahtri 7/Paadi 2.