Avaleht/Koguduste uudised/Jumalateenistused EAÕK Pärnu ja Saare piiskopkonnas juulis 2015

Jumalateenistused EAÕK Pärnu ja Saare piiskopkonnas juulis 2015

Kavandatud jumalateenistused EAÕK Pärnu ja Saare piiskopkonnas

Pärnumaal :

Ülempreester Ardalioni (Keskküla) juhendamisel:
Pärnu Issandamuutmise katedraalkirikus toimuvad jumalateenistused (JT) igal nädalavahetusel:
laupäeval kell 18.00 – koguöine teenistus (KÖ); pühapäeval kell 10.00 – liturgia.

Häädemeeste Issandamuutmise kirik:
11.07. kl 10.00 – liturgia
26.07. kl 18.00 – koguöine
01.08. kl 15.00 – koguöine
02.08. kl 10.00 – liturgia. Issandamuutmise püha. Templipüha

Tahkuranna Jumalasünnitaja Uinumise kirik

Treimani ülemapostlite Peetruse ja Pauluse kirik:
01.08. kl 11.00 – liturgia

Preester Enose (Heinsoo) juhendamisel:

Sindi Jumalailmumise kirik:
12.07. kl 10.00 – liturgia

Preester Kristoforose (Parts) juhendamisel:

Jõõpre suurmärter Georgiose kirik:
18.07. kl 10.00 – liturgia

Uruste Issanda Taevaminemise kirik:
19.07. kl 10.00 – liturgia

Preester Agatoni (Paalberg) juhendamisel:

Pootsi-Kõpu püha Kolmainu kirik:
26.07. kl 10.00 – liturgia

Paadremaa püha Kolmainu kirik:
19.07. kl 10.00 – liturgia

Seli-Tõstamaa püha Vassilius Suure kirik:
12.07. kl 10.00 – liturgia

Ülempreester Viktori (Ivask) juhendamisel:

Kihnu saarel püha Nikolai Imetegija kirik:
12.07. kl 10.00 – liturgia
Saaremaal:

Preester Romani (Tõnisson) juhendamisel:

Kuressaare püha Nikolai Imetegija kirikus  toimuvad jumalateenistused (JT) igal nädalavahetusel:
laupäeval kell 17.00 – koguöine teenistus (KÖ); pühapäeval kell 10.00 – liturgia.
05.07. – teenib preester Mikko Ylinen
11.–12.07. – teenib preester Andrei Sõtšov

Preester Toivo (Treima) juhendamisel:

Tornimäe Neitsi Maria Kaitsmise kogudus:
19.07. kl 10.00 – liturgia

Laimjala Püha Vassilius Suure kirik:
12.07. kl 10.00 – liturgia

Leisi püha apostlisarnase Olga kirik:
11.07. kl 10.00 – liturgia. Templipüha

Muhu-Rinsi Kaasani Jumalaema ikooni kirik:
05.07. kl 10.00 – liturgia

Levala püha Aleksander Nevski kirik:
26.07. kl 10.00 – liturgia

Muhu-Hellamaa pühade ap. Peetruse ja Pauluse kirik:
18.07. kl 10.00 – liturgia

Püha Eelkäija Skiitas Reomäel toimuvad igapäevased kloostriteenistused.
Liturgia toimub:
Laupäeval 4.07. kl 9.00 Meie püha isa Kreeta ülempiiskopi Andrease mälestus
Neljapäeval 9.07. kl 7.30 Taormina püha piiskopmärtri Pankratiuse mälestus
Esmaspäeval 20.07. kl 7.30 Püha ja aulise prohveti Eelija mälestus
Pühapäeval 26.07. kl 9.00 Püha vagamärter Paraskeeva mälestus
Kalmistupühad:

PÄRNUMAAL: Kilingi-Nõmme 4.07. kl 12.00; Surju 4.07. kl 13.30; Tõhela 11.07. kl 12.00; Seliste 12.07. kl 12.30; Kastna 25.07. kl 13.00; Tõstamaa õigeusu kalmistu 25.07. kl 14.00; Uruste 19.07. kl 12.30; Häädemeeste 2.08. kl 13.00; Tahkuranna 16.08. kl 14.00
Märkimisväärsed sündmused:

Õigeusu laululaager 12.07–15.07 Tornimäe kirikukompleksis. Registreerimine e-post: marina.treima@gmail.com, tel:5044022

Neitsi Maria auks korraldatav Maarja festival, teema-aasta “Maarjamaa 800” tähistamine 15.07 Pöide vallas. Lisainformatsioon e-post: marina.treima@gmail.com, tel:5044022