Avaleht/Koguduste uudised/Jumalateenistused Pärnu ja Saare piiskopkonna kogudustes mais 2015

Jumalateenistused Pärnu ja Saare piiskopkonna kogudustes mais 2015

Pärnumaal :

Ülempreester Ardalioni (Keskküla) juhendamisel:

Pärnu Issandamuutmise katedraalkirikus toimuvad jumalateenistused (JT) igal nädalavahetusel:

laupäeval kell 18.00 – koguöine teenistus (KÖ); pühapäeval kell 10.00 – liturgia.

Samuti:
21.05. – Taevaminemise püha
20.05. kl 18.00 – koguöine; 21.05. kl 10.00 – liturgia
31.05. – Kolmainupüha
30.05. kl 18.00 – koguöine; 31.05. kl 10.00 – liturgia

Häädemeeste Issandamuutmise kirik:                   

10.05. kl 15.00 – õhtuteenistus 
16.05. kl 11.00 – vaimulik laulupäev
21.05. kl 15.00 – Kristuse taevasseminemise püha
23.05. kl 10.00 – liturgia; kl 11.30 – koguduse täiskogu

Laiksaare Ristija Johannese kirik:

17.05. kl 16.00 – jumalateenistus, koguduse täiskogu
Tahkuranna Jumalasünnitaja Uinumise kirik:
24.05. kl 17.00 – koguduse täiskogu 
Treimani ülemapostlite Peetruse ja Pauluse kirik:
9.05. kl 11.00 – liturgia; 12.30 – koguduse täiskogu

Preester Enose (Heinsoo) juhendamisel:

Sindi Jumalailmumise kirik:                                     
3.05. kl 10.00 – liturgia                    
17.05. kl 10.00 – liturgia 
31.05. kl 10.00 – liturgia. Kolmainupüha

Preester Kristoforose (Parts) juhendamisel:

Jõõpre suurmärter Georgiose kirik:
16.05.
kl 10.00 – liturgia. Koguduse täiskogu
31.05.
kl 14.00 – jumalateenistus. Kolmainupüha
Uruste Issanda Taevaminemise kirik:
23.05.
kl 10.00 – liturgia. Templipüha

Preester Agatoni (Paalberg) juhendamisel:

Pootsi-Kõpu püha Kolmainu kirik:                          
31.05. kl 10.00 – liturgia. Templipüha. Koguduse täiskogu

Paadrema püha Kolmainu kirik:
30.05. kl 10.00 – liturgia. Templipüha. Koguduse täiskogu                                                                                                      

Seli-Tõstamaa püha Vassilius Suure kirik: 
24.05. kl 10.00 – liturgia. Koguduse täiskogu           

Ülempreester Viktori (Ivask) juhendamisel:

Kihnu saarel püha Nikolai Imetegija kirik:
3.05. kl 10.00 – liturgia

Saaremaal:

Preester Romani (Tõnisson) juhendamisel:

Kuressaare püha Nikolai Imetegija kirikus toimuvad jumalateenistused (JT) igal nädalavahetusel:
laupäeval kell 17.00 – koguöine teenistus (KÖ); pühapäeval kell 10.00 – liturgia.

Samuti:

Reomäe apostel Andrease kirik:
02.05. kl 10.00 – liturgia

Mustjala prohvet Eelija kirik:
23.05. kl 10.00 – liturgia. Koguduse täiskogu

Piila peaingel Miikaeli kirik:                                                                                                     
9.05. kl 10.00 – liturgia. Koguduse täiskogu

Ööriku püha Kolmainu kirik:
30.05. kl 10.00 – liturgia. Templipüha

Preester Toivo (Treima) juhendamisel:

Tornimäe Neitsi Maria Kaitsmise kogudus:
3.05. kl 10.00 – liturgia
31.05. kl 10.00 – liturgia. Kolmainupüha. Koguduse täiskogu

Levala püha Aleksander Nevski kirik:
23.05.
kl 10.00 – liturgia. Koguduse täiskogu

Muhu-Hellamaa pühade apostlite Peetruse ja Pauluse kirik:
16.05. kl 10.00 – liturgia. Koguduse täiskogu

Muhu-Rinsi Kaasani Jumalaema ikooni kirik:
9.05. kl 10.00 – liturgia. Koguduse täiskogu

Laimjala Püha Vassilius Suure kirik:
10.05.
kl 10.00 – liturgia. Koguduse täiskogu

Leisi püha apostlisarnase Olga kirik:
24.05. kl 10.00 – liturgia. Koguduse täiskogu 

 

Püha Eelkäija Skiitas Reomäel toimuvad igapäevased kloostriteenistused.

Liturgia toimub:
2.05. kl 10.00 – Meie püha isa Aleksandria ülempiiskopi Atanasius Suure mälestus
8.05. kl 7.30 – Püha apostli ja evangelisti Johannes Jumalasõnaõpetaja mälestus
14.05. kl 7.30 – Hiose saare püha märter Issidor
21.05. kl 7.30 – Issanda taevaminemise püha
29.05. kl 7.30 – Issanda taevaminemise püha lõpetus
31.05. kl 9.00 – Viiekümnenda päeva püha