Avaleht/Koguduste uudised/Jumalateenistused Pärnu ja Saare piiskopkonnas augustis 2015

Jumalateenistused Pärnu ja Saare piiskopkonnas augustis 2015

Kavandatud jumalateenistused Pärnu ja Saare piiskopkonna kirikutes

Pärnumaal :

Ülempreester Ardalion Keskküla juhendamisel:

Pärnu Issandamuutmise katedraalkirikus toimuvad jumalateenistused (JT) igal nädalavahetusel:
laupäeval kell 18.00 – koguöine teenistus (KÖ); pühapäeval kell 10.00 – liturgia.

Samuti:
6.08. – Issandamuutmise püha. Templipüha
5.08. kl 18.00 – koguöine teenistus; 6.08. kl 9.00 – veepühitsus, 10.00 – liturgia
15.08 – Jumalasünnitaja Uinumise püha
14.08. kl 18.00 – koguöine teenistus; 15.08. kl 10.00 – liturgia

Häädemeeste Issandamuutmise kirik:
2.08. – Issandamuutmise püha. Templipüha
1.08. kl 15.00 – ristimised, õhtuteenistus; 2.08. kl 9.00 – veepühitsus, pihisalasus, kl 10.00 – liturgia
23.08. kl 18.00 – õhtuteenistus

Tahkuranna Jumalasünnitaja Uinumise kirik:
16.08. kl 10.00 – veepühitsus, pihisalasus, kl 11.00 – liturgia. Templipüha

Treimani ülemapostlite Peetruse ja Pauluse kirik:
01.08. kl 11.00 – liturgia

Preester Enos Heinsoo juhendamisel:

Sindi Jumalailmumise kirik:
01.08. kl 10.00 – liturgia

Preester Kristoforos Partsi juhendamisel:
 
Jõõpre suurmärter Georgiuse kirik:
09.08. kl 10.00 – liturgia
15.08. kl 18.00 – koguöine teenistus. Jumalasünnitaja Uinumise püha

Preester Agaton Paalbergi juhendamisel:
 
Pootsi-Kõpu püha Kolmainu kirik:
23.08. kl 10.00 – liturgia

Paadrema püha Kolmainu kirik:
01.08. kl 10.00 – liturgia

Seli-Tõstamaa püha Vassilius Suure kirik:
16.08. kl 10.00 – liturgia

Ülempreester Viktor Ivaski juhendamisel:

Kihnu saarel püha Nikolai Imetegija kirik:
09.08. kl 10.00 – liturgia

Saaremaal:

Preester Roman Tõnissoni juhendamisel:

Kuressaare püha Nikolai Imetegija kirikus toimuvad jumalateenistused (JT) igal nädalavahetusel:
laupäeval kell 17.00 – koguöine teenistus (KÖ); pühapäeval kell 10.00 – liturgia.

Reomäe apostel Andrease kirik:
01.08. kl 9.00 – liturgia

Piila peaingel Miikaeli kirik:
22.08. kl 10.00 – liturgia

Lümanda Issandamuutmise kirik:
06.08. kl 10.00 – liturgia. Issandamuutmise püha. Templipüha

Ööriku püha Kolmainu kirik:
08.08. kl 10.00 – liturgia

Metsküla Issanda Templisseviimise kirik:
29.08. kl 10.00 – liturgia

02.08. kl 18.00 – Kuressaare Haiglas õhtupalvus

04.08. kl 11.00 – Kuressaare hooldekodus hommikupalvus

Preester Toivo Treima juhendamisel:

Tornimäe Neitsi Maria Kaitsmise kogudus:
02.08. kl 10.00 – liturgia
15.08. kl 10.00 – liturgia. Jumalasünnitaja Uinumise püha. Teenib piiskop Aleksander

Laimjala Püha Vassilius Suure kirik:
09.08. kl 10.00 – liturgia

Leisi püha apostlisarnase Olga kirik:
23.08. kl 10.00 – liturgia

Muhu-Rinsi Kaasani Jumalaema ikooni kirik:
01.08. kl 10.00 – liturgia

Levala püha Aleksander Nevski kirik:
30.08. kl 10.00 – liturgia. Templipüha

Muhu-Hellamaa pühade apostlite Peetruse ja Pauluse kirik:
22.08. kl 10.00 – liturgia

Püha Eelkäija Skiitas Reomäel toimuvad igapäevased kloostriteenistused. Liturgia toimub:

Laupäev 1.08. kl 9.00 Kalli ja elavakstegeva ristipuu väljatoomine
Neljapäev 6.08. kl 7.30  ISSANDAMUUTMISE PÜHA
Teisipäev 11.08. kl 7.30  Püha märtri Eupluse ja püha isa Konstantinoopoli vaga patriarhi Niifoni mälestus
Laupäev 15.08. kl 7.30 MEIE KÕIGE PÜHAMA VALITSEJANNA JUMALASÜNNITAJA JA IKKANEITSI MARIA UINUMISE PÜHA
Laupäev 29.08. kl 7.30 PÜHA, AULISE JA KUULSA PROHVETI, EELKÄIJA JA RISTIJA JOHANNESE KALLI PEA MAHARAIUMISE MÄLESTUS – SKIITA PÜHA

Kalmistupühad:

PÄRNUMAAL: Paadrema 1.08. kl 12.00; Kalli 1.08. kl 14.00; Häädemeeste 2.08. kl 13.00; Tahkuranna 16.08. kl 14.00
SAAREMAAL: Tornimäe vana kalmistu 02.08. kl 12.00
Märkimisväärsed sündmused:

Õigeusu laululaager 12.08–15.08 Tornimäe kirikukompleksis.
Registreerimine e-post: marina.treima@gmail.com, tel: 504 4022

Neitsi Maria auks korraldatav Maarja festival, teema-aasta “Maarjamaa 800” tähistamine 15.08 Pöide vallas.
Lisainformatsioon: e-post: marina.treima@gmail.com, tel: 504 4022