Avaleht/Koguduste uudised/Karksi-Nuia püha Aleksei kiriku 150. aastapäev

Karksi-Nuia püha Aleksei kiriku 150. aastapäev

Issanda armu aastal 2018 täitus 150 aastat EAÕK Tartu piiskopkonna Karksi-Nuia püha Aleksei kiriku valmimisest ja pühitsemisest. Aastapäeva tähistas kogudus kolme üritusega.

Pühapäeval 8. juulil toimus kirikus Tartu piiskopi Eelija juhatatud palveteenistus ning selle järel tuntud vanamuusikaansambli Hortus Musicus’e vaimulike laulude kontsert, mis oli üksiti osa Karksi kodukandipäevade pidustustest.

Pühapäeval 12. augustil toimus piiskoplik liturgia meie püha isa Kiievi metropoliidi ja imetegija Aleksei auks ning selle järel pidulik ja südamlik armastussöömaaeg. Pühitsemise aastapäevaks sai paberile trükitult valmis ning kingiti osalejatele püha imetegija Aleksei ikoon koos tema eluloo raamstseenidega, pöördel koguduse nimepühaku pealaul ja kondak. Kogudus tänab munkdiankon Hermanit ikooni trükiettevalmistuse ja teksti kujunduse eest ning Oleg Terepingi Auratrükist ikooni trükkimise toetamise eest. Koguduse vaimuliku, preester Miikael Raissar’i kaalukaks kingituseks kirikule juubeli puhul olid neli suurt küünlajalga ikonostaasi pühakujude ette.

Tänamine oli kolmanda teenistuse märksõnaks. Ristiülendamisjärgsel pühapäeval 16. septembril oli Tartu piiskop Eelija taas Karksi-Nuias – koguduses, kus ta teenis preestrina 2007-2009 kuni piiskopikspühitsemiseni – ning andis Tartu piiskopkonna tänukirja üle koguduse kauaaegsele juhatuse liikmele proua Olga Palu’le, kes on ka piiskopkonna nõukogu 2016-2018 koosseisu liige, „pühendunudja ustava kirikuelu toetamise eest Karksi-Nuia püha Aleksei koguduses Püha Õigeusu Kiriku auksIssanda koja ilu armastades“. Viimati oli just Olga Palu Karksi-Nuiakiriku 150. aastapäeva ürituste põhikorraldaja, kelle käes kõik sujus ja Jumala abiga hästi õnnestus. Tema valmistas ka ette näituse koguduse ajaloost, otsides üles hulga tähelepanuväärseid dokumente ja fotosid.