Avaleht/Koguduste uudised/Maarja festival Saaremaal Pöide vallas 15. augustil 2015.

Maarja festival Saaremaal Pöide vallas 15. augustil 2015.

Kalendaarium_260x340mm-koos 4
Päevakava:

Kell 10.00 Jumalaema uinumise püha piiskoplik liturgia Tornimäe Neitsi Maria kaitsmise kirikus. Peale liturgiat pakub Tornimäe kogudus kirikukompleksi varjualuses lõunasööki.
Kell 14.00 ajalookonverents Tornimäe rahvamajas. Kokkutulnuid tervitab Pöide vallavanem Andres Hanso ja “Kaheksa sajandit Maarjamaad” teema-aasta koostöökogu poolt EKN-i president peapiiskop emer. Andres Põder. Esinevad professor Anti Selart, üpr Mattias Palli ja Saaremaa muuseumi esindaja. Konverentsil avavad lektorid meile 800 aasta taguste sündmuste tagamaid ning aitavad lahti mõtestada kohalikke tavasid ja uskumusi.

Päev rahvamajas päädib ikoonimaali näituse “Jumalasünnitaja-Maarjamaa taevane eestkostja” avamisega, mille juhatab sisse ikoonimaalija Sirje Säär. Näitusel saab tutvuda kaasaegse ikoonimaali koolkondadega, aga ka teostega varajasemast ajajärgust. Lisaks näituse korraldajate Sirje Sääre ja Inga Heamägi ikoonidele osalevad näitusel oma töödega Püha Eelkäija Skiita, Tartu meistrite töökoda Ikonaat, Tiina Veisserik, Maaria Treima jt. Välja pannakse ka ajaloolisi ikoone kogudustest üle Eesti. Näitus jääb Tornimäel avatuks kaheks nädalaks.

Eelneval registreerimisel saab osaleda ikoonimaali töökojas matkaikooni valmistamisel. Töötuba on avatud 14.00-17.00 Tornimäe kirikukompleksis.

Alates kell 15.00 on Pöide kiriku juures avatud käsitöö- ja aiasaaduste laat, kus lisaks kauplemisele on põnevat tegevust nii lastele kui ka täiskasvanutele.
Kell 19.00 on kunstiajaloolase Juhan Kilumetsa juhtimisel võimalus osa saada põnevast ringkäigust keskaegses kirikuhoones.
Kell 20.00 annavad Linnamuusikud Taivo Niitvägi juhendamisel Pöide kirikus neitsi Maarjale pühendatud kontserdi ja päeva võtab kokku oikumeeniline palveteenistus.

Olete kõik oodatud!

Lisainformatsioon telefonil 50 44 022, või e-posti aadressil: marina.treima@gmail.com.

Festivali koha ja aja on tinginud asjaolu, et Pöide vallas on kaks neitsi Maarjale pühendatud kirikut ning Jumalasünnitaja uinumise püha – Rukkimaarjapäeva, tähistamine on kohalikus pärimuskultuuris tähtsal kohal.

Viimastel  aastatel on Saaremaal Pöide vallas asuvate koguduste EAÕK Tornimäe Neitsi Maria kaitsmise koguduse ja EELK Pöide Maarja koguduse vaheline koostöö süvenenud.  Sellele on eelkõige kaasa aidanud Tornimäe kogudusele uue preestri ja Pöide kogudusele uue diakoni ametisse määramised. Mõlemate koguduste elu on saanud uue hingamise ja lisaks oma tegemistele peetakse oluliseks kogudustevahelist läbikäimist ja ühiseid ettevõtmisi.

Märkimisväärt on ka mõlema koguduse tihe koostöö kohaliku omavalitsusega, mis on ka eelduseks, et siseministri ja Eesti Kirikute Nõukogu  presidendi pöördumine omavalitsuste ja koguduste poole teema-aasta “Kaheksa sajandit Maarjamaad” vääriliseks tähistamiseks on Pöide vallas leidnud head kõlapinda. Saaremaa kaks Neitsi Maarjale pühendatud kirikut asuvad mõlemad Pöide vallas, mille tõttu Maarja festivali korraldamine just Ida-Saaremaal on igati asjakohane.

Festivali korraldamiseks sai ellu kutsutud korraldustoimkond, millesse kuuluvad esindajad mõlemast kogudustest, kohalikust vallavalitsusest ja rahvamajast.

Festivali toetavad Eesti Kirikute Nõukogu, “Kaheksa sajandit Maarjamaad” teema-aasta koostöökogu Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Pöide vald.