Avaleht/Uudised, teated/Metropoliit Stefanus: EAÕK soovib kooseluseaduse teemal sisulisemat arutelu

Metropoliit Stefanus: EAÕK soovib kooseluseaduse teemal sisulisemat arutelu

PRESSITEADE

Meie parlament valmistub lähiajal kooseluseaduse vastuvõtmise hääletuseks. Olen paljudes asjades uudsele avatud ja valmis muutustega kaasa minema, kuid ma ei saa rõõmu tunda seaduse vastuvõtmisest, mille puhul pole piisavalt järele mõeldud paarisuhte ja abielu – mille moodustavad mees ja naine – teoloogilisele tähendusele, kuigi ka meie riigi sotsiaaleetika põhimõtted tulenevad lõpuks ikkagi Piiblist.

Riigikogu uue seaduseeelnõu tekitab on aga erinevaid usuõpetuslike, kiriklike ja sotsiaalseid küsimusi:

1) usuõpetuslikud: ükski piiblitekst ei toeta positiivselt homosuhteid. Teoloogid, kes on avalikult vastupidist väitnud, eiravad Piiblit;

2) kiriklikud: meie kirikurahvas tunnetab valusalt, et järjekindlalt on eiratud nende vastuväiteid ning toimunud ei ole korralikku väitlust;

3) sotsiaalsed ja eetilised: seaduseelnõu põhiprobleem ei seisne ühele vähemusele eriõiguste andmises, vaid kooselu reguleerivate normide muutmises nõnda, et kõik peavad kohanduma vähemuse vajaduste järgi. Eriti puudutab see lapse põhiõigust omada ema ja isa. Milline kirik on vabatahtlikult nõus õnnistama sellist nägemust ühiskonnast?

Ma ei kahtle, et seaduseelnõu esitajad riigikogus lähtuvad heast tahtest tulla vastu kaasajal levinud soovile mistahes partnerlussuhete tunnustamise osas. Õigeusu kiriku seisukoht selles küsimuses ei saa lähtuda ainuüksi vastutulekust üksikisikute vastu, vaid meie teoloogiast, eetikast ja liturgilisest traditsioonist. Kõige selle pärast ei saa me toetada seaduse praeguses versioonis vastuvõtmist, mille puhul pole mitmete osapoolte nagu näiteks meie kiriku arvamust piisavalt ära kuulatud ega arvesse võetud.

 

+Stefanus, Tallinna ja kogu Eesti metropoliit