Avaleht/Uudised, teated/Metropoliit Stefanus Kalaabrias

Metropoliit Stefanus Kalaabrias

Laupäeval, 23. novembril 2013 toimus Rendes, Kalaabrias (Itaalia) Lungro piiskop Donato (kes on ka oikumeenilise komisjoni esimees Kalaabrias) poolt korraldatud oikumeeniline päev. Lungro on albaania-kreeka katoliku piiskopkond Lõuna-Itaalias.

Päeva peateema oli Vatikani kontsiili môjudest õigeusu ja roomakatoliku kirikute suhetele. Kohtumine toimus ühtlasi ka katoliku kirikus 24. novembril lôppenud « 2013-usu aasta » raames.

Sel puhul võtsid sõna kaks kirikupead – Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus ja Sinope’i piiskop Athenagoras, kes valiti Konstantinoopoli Oikumeenilise Patriarhaadi Belgia piiskopiks 27. novembril.

Metropoliit Stefanus tegi üle 600 kuulajale ülevaate Roomakatoliku kiriku ja Konstantinoopoli Oikumeenilise Patriarhaadi suhetest viimasel 50 aastal alates Vatikan II kontsiilist ja patriarh Athenagorase ning paavst Paulus VI kohtumisest Jeruusalemmas 5. ja 6. jaanuaril 1964 kuni tänapäevani.

Piiskop Athenagoras rääkis omakorda patriarh Athenagorase isikust ja tema nägemusest oikumeeniast.

Samal, 23. novembri hommikul ja kogu järgmisel päeval külastati Lungro piiskopkonna rohkearvulisi pühakodasid ja kohtuti kohalikega – vaimulikega, koguduste liikmetega ning noortega.

Lungro piiskopkond koosneb põhiliselt albaania-kreeka päritolu väljarändajatest, kes lahkusid Pelopennesosest (Kreekast) umbes 1500. aasta paiku kui tüklased balkanimaid vallutasid. Põgenikud leidsid varjupaiga Lõuna-Itaalias ja Sitsiilias. Siiani on nad säilitanud oma religioosse ja kultuurilise pärandi. Jumalateenistused on kreekakeelsed ja uhkelt jätkatakse kreeka kombel Konstantinoopoli tüpikoni mitte ladina riituse järgi teenimist. Samamoodi on ka vaimulike rõivad õigeusu traditsioonidele vastavad.

Lungro piiskopkonda kuulub 30000 usklikku, 50 preestrit, 5 seminaristi ja üks kohalik piiskop – lisaks albaania-kreeka päritolu metropoliit Donato Oliveriole pensionil piiskop Heracleus.