Avaleht/Uudised, teated/Metropoliit Stefanus Kreetal

Metropoliit Stefanus Kreetal

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus viibis 1.-6. novembrini Kreeta peapiiskop Ireneuse kutsel Kreeta suurima mungakloostri Epanosifise püha Georgi templipüha pidustustel Kreetal.

Lennujaamas ootasid valitsejat kreeta peapiiskop Ireneus ja kloostri iguumen arhimandriit Bartolomeus. Üheskoos liiguti Heraklioni peapiiskopkonna keskusesse, kus vennalikus õhkkonnas toimus südamlik vestlus metropoliidi ja peapiiskopi vahel. Edasi sõideti püha Georgi kloostrisse, kus metropoliit lahkumiseni ka elas.

2. novembril oli metropoliit Stefanus eestseisjaks õhtuteenistusel, mille käigus luges püha Georgi reliikviate ees akafisti. Tema Pühaduse Konstantinoopoli oikumeenilise patriarhi Bartolomeusega ka hiljuti Eestis käinud arhimandriit Makarios Griniezakis pidas tervituskõne, milles rääkis pikalt õigeusu kirikust Eestis, selle liikmetest ja viimastel aastatel tehtud hingekarjaslikust tööst.

Pühapäeval, 3. novembril peeti piiskoplik liturgia peapiiskop Ireneuse osavõtul, liturgia lõpus toimus suure rahvahulga osavõtul ristikäik püha Georgi säilmetega ning hingepalve Gortyna ja Arkaadia metropoliit Kirilli mälestuseks, kes oli kaua aega  kloostriga lähedalt seotud.

Teenistuse järel söödi ühiselt pidulikku lõunat, milles võtsid lisaks teeninud vaimulikele ja kloostri vendadele osa ka palverändurid lähemalt ja kaugemalt. Peapiiskop Ireneuse kõne metropoliit Stefanusele oli südamlik ning sellest jäi kõige enam meelde ülevaade metropoliit Stefanuse tehtud hingekarjaslikest pingutustest. Lõpekõne pidas iguumen arhimandriit Bartolomeus ja meenutas Stefanuse kauaaegseid häid suhteid kloostriga.

Esmaspäeval, 4. novembril oodati metropoliit Stefanust Kreeta õigeusu teoloogilises akadeemias, kus täna omandab haridust ligi 300 noort eesmärgiga saada preestripühitsus või minna edasi õppejõuks või õpetajaks. Stefanus tegi põhjaliku ülevaate meie kiriku olukorrast ning vastas tudengite rohketele küsimustele. Tagasiteel külastati Petra metropoliit Nektariust ja edasi läks tee 6. sajandil asutatud püha Johannes Teoloogi kloostrisse, kus juba ootas Ierapetra ja Sitia metropoliit Eugenius. Kaks metropoliiti tunnustasid ühises lõunalauas Eesti Apostlik-Õigeusu kiriku liturgikakomisjoni mahukat tööd uue teenistusraamatu koostamisel. Leiti, et liturgia- ja teoloogiaalane koostöö kahe piiskopkonna vahel on olnud tõhus ning kogemuste jagamine mõlemale poolele rikastav.

Teisipäeval, 5. novembril käis metropoliit Stefanus Chrysopigi kloostris Chania linna lähistel. Kloostris elab pidevalt 45 nunna ning lisaks need, kes käivad siin kloostrikogemust saamas. Seegi kord peatus kloostris kolm õde Kongo Demokraatlikust Vabariigist. Tagasisõidul peatuti hetkeks Rethymnos metropoliit Eugeniuse juures ja samal õhtul lahkumisõhtusöögil püha Georgi kloostri munkadega arutati, kuidas arendada koostööd Eestisse plaanitava mungakloostri rajamisel, tõdeti, et munkade ettevalmistus võtab aega ning kloostri ülesehitus võtab aega vähemalt kaks aastat.