Avaleht/Koguduste uudised/Metropoliit Stefanus pühitses Kõmsi Kristuse sündimise kabeli risti

Metropoliit Stefanus pühitses Kõmsi Kristuse sündimise kabeli risti

26.augustil toimus EAÕK Uue-Virtsu koguduses rõõmus sündmus.
Koguduse kasutuses olevale kogudusemajale ja selles tegutsevale Kristuse sündimise kabelile pühitseti rist.
Metallist risti valmistas Haapsalu koguduse lugeja Rein Siimeon Sersant ja pühitses metropoliit Stefanus koos koguduse preestri Jüri ja Vändra koguduse preestri Justinusega. Kohale tulnud koguduserahvas ja külalised palvetasid ning laulsid koos Issandale tänu ja kiitust.
Väike Läänemaal Hanila vallas asuv Kristuse sündimise kogudus koguneb jumalateenistustele 7 korda aastas.
Praegune teenistuspaik pühitseti metropoliit Stefanuse poolt 30.sept.2006.a. Enne seda toimusid teenistused kõrvalasuva kivihoone teisel korrusel, majas, kus praegu tegutseb meie küünlavabrik.
Suur tänu kõigile asjaosalistele nende panuse ja palvete eest!