Avaleht/Uudised, teated/Metropoliit Stefanuse visiit Belgiasse

Metropoliit Stefanuse visiit Belgiasse

7.-11. novembrini 2014 viibis Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus Belgia metropoliit Athenagorase kutsel Belgias.

Visiidi keskmes oli Brüsseli pühade peainglite Miikaeli ja Kaabrieli katedraalkiriku 50. aastapäev, kuid visiiti mahtus ka muid märkimisväärseid üritusi.

Laupäeval, 8. novembril käisid kaks metropoliiti Brüsseli vanimas õigeusu kirikus, mis on samuti pühitsetud pühadele peainglitele. Koguduserahvaga suheldes tuletas metropoliit Stefanus meelde liigutavat seika, et oma õpingute ajal Leuveni ülikoolis 1960. aastal võttis ta just selles kirikus vastu lõpliku otsuse vaimulikuks saada. Sama päeva õhtul teeniti Mons’i püha Nektaari kirikus.

Pühapäeval, 9. novembril toimus pidulik liturgia Brüsseli katedraalkiriku aastapäeva tähistamiseks, lisaks Belgia ja Eesti metropoliitidele olid kohal ka Ahhaia metropoliit Athanasios, Neapolise piiskop Porfirios, vaimulikke Belgiast, Gruusiast ning Rumeeniast, lisaks erinevate kreeka ühingute esindajad Brüsselist, diplomaatilist korpust ning koguduserahvast. Liturgia lõppedes toimus kreeka ühingute korraldatud folklooripidu.

10. novembril külastasid kaks metropoliiti Luksemburgi, vaatasid vastvalminud püha Nikolai kirikut ning kohtusid vaimulikega.

11. novembril, piiskop Martini päeval, talitas metropoliit Stefanus Brüsseli prantsusekeelses püha Martini koguduses liturgiat.

Kahe metropoliidi – Stefanuse ja Athenagorase – sõprus ulatub juba nende noorukiaega, aastatel 1965-80 tegid kaks vaimulikku tihedalt koostööd ning seda südamlikumaks kujunes kogu visiit. Metropoliit  Stefanusel on Belgia kirikueluga alati eriline suhe olnud, kuivõrd tema lapsepõlv ja noorus olid tihedalt Belgiaga seotud. Muide, Belgia õigeusu kirik sai Brüsseli katedraali omal ajal tagasi just tänu metropoliit Stefanuse sekkumisele, kes diakonina oma endiste jesuiitidest õppejõudude poole pöördus.