Avaleht/Pühad isad/Munkpreester Porfiiri kuulutati pühakuks

Munkpreester Porfiiri kuulutati pühakuks

 

Pühak Porfirios

 

Oikumeenilise Patriarhaadi ametlik teadaanne.

Kolmapäeval, 27. novembril 2013. a kogunes Püha Sinod Tema Pühaduse eesistumisel korralisele istungile arutama päevakorras olevaid teemasid.

Selle kohaselt nõustus Püha Sinod:

1. Kanoonilise Komisjoni ettepanekuga ja kandis Õigeusu Kiriku pühakutekirja munkpreester Porfiiri Kafsokaliivlase ja munkpreester Meleeti Rhodose Ypseni’st ja

2. kõrgestipühitsetud Belgia metropoliidi Panteleimoni vabatahtliku tagasiastumispalvega oma metropoolia karjase kohalt vastavalt Tema Pühaduse oikumeenilise patriarhi Bartolomeuse ettepanekule ning valis nõnda vabanenud Belgia metropoliidi troonile ühehäälselt pühitsetud Sinope piiskopi Athenagorase.

Püha Sinodi sekretariaat

Püha vanake Porfiiri (Porphyrios; ilmaliku nimega Evangelos Bairaktaris) sündis 1906. aastal Kreekas Evia (Euboia) saarel. Juba varases eas tundis ta kutsumust mungaeluks ja peale algkooli 2. klassi lõpetamist läks Pühale Mäele, kus asus eriliselt range mungaelureeglistikuga Püha Kolmainu skiitasse, mis on laiemalt tuntud kui „Kafsokaliivia“. Kafsokaliivias elas ja püüdles ta kuus aastat erinevate vanakeste kuuletujana, kandes munganime Nikita.
Haigestumise tõttu oli ta sunnitud siirduma tagasi Eviale, kus ta asus püha Haralampi kloostrisse. 20 aastaselt kohtus ta Siinai peapiiskopi Porfiiriga, kes nähes tema vaimuandeid pühitses ta preestriks, andes tallegi nimeks Porfiiri. Mõned aastad hiljem muudeti püha Haralampi klooster ümber naiskloostriks ja isa Porfiiri oli pidi kolima ümber lähedal asuvasse püha Nikolai kloostrisse.
1940. aastal läks Porfiiri Ateenasse, kus ta teenis kuni 1970. aastal pensionile jäämiseni haigla preestrina. Haigeid külastas ta jätkuvalt 1973. aastani, mil ta naases kloostrisse.
1991. aasta novembris siirdus ta uuesti Pühale Mäele Kafsokaliiviasse, kus oli mungaelu alustanud. Seal uinus ta 19. novembril (vana kalendri järgi 2. detsembril), mil peetakse ka tema mälestust.

 

Tropar, 5. viis

Issand andis sulle, Porfiiri, tasuks vaevade ja jumalakartliku elu eest ülalt armuande tunda targalt ette tulevikku. Sa Evia saare püha õis said salaviisi ümber istutatud Aatose mäelt lõppematu au aedadesse. Palu nüüd Kristust nende eest, kes sind kiidavad.

 

Tõlkinud ja koostanud: preester Tihhon Tammes