Avaleht/Uudised, teated/Näitus “Ikoonide inimlik ja jumalik maailm” TÜ kunstimuuseumis 29. jaanuar – 30. oktoober 2015.

Näitus “Ikoonide inimlik ja jumalik maailm” TÜ kunstimuuseumis 29. jaanuar – 30. oktoober 2015.

IK 182 Kristuse RistilöömineNäitus avab nii ikoonikunsti teoste vaimsuse kui ka esteetika. Ühest küljest tutvustab näitus valdavalt kitsas ortodoksses kultuuriruumis levinud ikoonikunsti sisulist poolt, teisalt aga selgitab pühapiltide seoseid inimeste igapäevaeluga.

Ikoon ehk pühapilt on tõenäoliselt enamikule objektina äratuntav, kuid selles peituvad tähendused ja taustalood ei ole niisama lihtsasti tabatavad. Seda sügavamat sisu aitabki antud näitus paremini mõista.

Väljapanekust ilmneb ikoonikunstis kajastatud teemade kristlik taust ja rikkalikkus. Näituse valik kajastab erinevaid teemasid nagu kirikupühad, kalendriikoonid, pühakud, elulooikoonid, ja teekonnaikoonid.

Samuti püüab näitus leida seoseid kristliku kultuuri tõekspidamiste ja inimeste reaalses elus toimuva vahel – inimeste ootuste, lootuste ja nende käitumisega sakraalsete esemete suhtes. Ikoon ei ole mitte ainult kunstiteos vaid lugude, tõekspidamiste ja uskumuste kandja, mis on juhtinud inimeste elu mitmete sajandite vältel.

Tartu Ülikooli Kunstimuuseumi kogust eksponeeritud ikoonid pärinevad peamiselt Vene Keisririigi ajast ja aladelt, mille mõjusfääris kujunes ja arenes kohalik Eesti õigeusu kirikukunst ja ikoonimaal.

Näituse kuraator: Külli Valk
Kujundus: Maarja Roosi, Külli Valk
Meister: Arvi Kuld
Keeletoimetaja: Anu Lepp, Tõlkebüroo Scriba
Tõlkijad: Jaana Savolainen, Irina Rudik
Konsultant: Andreas Kalkun

Näitust on toetanud Eesti Kultuurkapiltal.

Allikas Tartu Ülikooli kunstimuuseum