Avaleht/Koguduste uudised/Novembrikuised jumalateenistused Pärnu ja Saare piiskopkonnas

Novembrikuised jumalateenistused Pärnu ja Saare piiskopkonnas

Kavandatud jumalateenistused kirikutes:

Pärnumaal :

Ülempreester Ardalioni (Keskküla) juhendamisel:

Pärnu Issandamuutmise katedraalkirikus toimuvad jumalateenistused (JT) igal nädalavahetusel:
laupäeval kell 17.00 – koguöine teenistus (KÖ); pühapäeval kell 10.00 – liturgia.

Samuti:
1.11. – Uinunute mälestamine
21.11. – Jumalasünnitaja Templisseviimise püha.
20.11. kl 17.00 – koguöine teenistus; 21.11. kl 10.00 – liturgia

Häädemeeste Issandamuutmise kirik:
14.11. kl 10.00 – liturgia. Uinunute mälestamine

22.11. kl 15.00 – õhtuteenistus

Tahkuranna Jumalasünnitaja Uinumise kirik: 28.11. kl 11.00 – liturgia. Uinunute mälestamine

Treimani ülemapostlite Peetruse ja Pauluse kirik: 7.11. kl 11.00 – liturgia. Uinunute mälestamine

Preester Enose (Heinsoo) juhendamisel:

Sindi Jumalailmumise kirik:                                    
15.11. kl 10.00 – liturgia, üldine hingepalve          
Preester Kristoforose (Parts) juhendamisel:

Jõõpre suurmärter Georgiose kirik:
8.11. kl 10.00 – liturgia. Uinunute mälestamine

Uruste Issanda Taevaminemise kirik:
7.11. kl 11.00 – Üldine hingepalve

            
Preester Agatoni (Paalberg) juhendamisel:

Pootsi-Kõpu püha Kolmainu kirik:                          
14.11. kl 10.00 – liturgia. Uinunute mälestamine

Seli-Tõstamaa püha Vassilius Suure kirik:
22.11. kl 10.00 – liturgia. Uinunute mälestamine

Paadremaa püha Kolmainu kirik:
28.11. kl 10.00 – liturgia. Uinunute mälestamine

 
Ülempreester Viktori (Ivask) juhendamisel:

Kihnu saarel püha Nikolai Imetegija kirik:
22.11. kl 10.00 – liturgia

Saaremaal:

Preester Romani (Tõnisson) juhendamisel:

Kuressaare püha Nikolai Imetegija kirikus toimuvad jumalateenistused (JT) igal nädalavahetusel:
laupäeval kell 17.00 – koguöine teenistus (KÖ); pühapäeval kell 10.00 – liturgia.

Reomäe apostel Andrease kirik:
30.11. kl 9.00 – liturgia. Templipüha

Ööriku püha Kolmainu kirik:
14.11. kl 10.00 – liturgia

Piila peaingel Miikaeli kirik:
7.11. kl 10.00 – liturgia. Templipüha

Mustjala prohvet Eelija kirik:
28.11. kl 10.00 – liturgia

8.11. kl 18.00 – Kuressaare Haiglas õhtupalvus

Preester Toivo (Treima) juhendamisel:

1.11.2015.a. kl 10.00 – Jumalik liturgia, Tornimäe Neitsi Maria
Kaitsmise kogudus.

8.11.2015.a. kl 10.00 – Jumalik liturgia, Laimjala Vassilius Suure
kogudus.

15.11.2015.a. kl 10.00 – Jumalik liturgia, Muhu-Hellamaa Peetruse ja
Paluluse kogudus.

15.11.2015.a. kl 10.00 – Jumalik liturgia, Muhu Rinsi Neitsi Maria
Kaasani pühakuju kogudus.

22.11.2015.a. kl 10.00 – Jumalik liturgia, Leisi Püha Olga
kogudus. Kiriku nimepäev.

22.11.2015.a. kl 10.00 – Jumalik liturgia, Levala Püha Neeva
Aleksandri kogudus.

26.11.2015.a. kl 10.00 – Jumalik liturgia, kiriku nimepäev.
Pärsama püha Innokenti kogudus.

                        

Püha Eelkäija Skiitas Reomäel toimuvad igapäevased kloostriteenistused. Liturgia toimub:

Pühapäev 8.11. kl 9.00 – Peaingel Miikaeli ja kõigi auliste ilmihuta taevavägede koondmälestus
Reede 13.11. kl 7.30 – Meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Johannes Kuldsuu mälestus
Laupäev 21.11. kl 7.30 – KÕIGE PÜHAMA VALITSEJANNA JUMALASÜNNITAJA IKKANEITSI MARIA TEMPLISSEVIIMINE
Esmaspäev 30.11. kl 9.00  PÜHA JA AULISE APOSTLI ANDREAS ESMAKUTSUTU MÄLESTUS – Reomäe kiriku templipüha