Avaleht/Uudised, teated/Patriarh Bartolomeus ning metropoliit Stefanus Sumela Jumalaema kirikus

Patriarh Bartolomeus ning metropoliit Stefanus Sumela Jumalaema kirikus

Kuuendal järjestikusel aastal teenis oikumeeniline patriarh Jumalaema uinumise püha vanas Sumela kloostrikirikus Ponti regioonis Kirde-Türgis. Klooster rajati 386. aastal keiser Teodosiuse ajal. 1923. aastal jäeti klooster Kreeka ja Türgi vahelise rahvastikuvahetuse ajal maha. Kloostris asus Jumalaema ikoon, tuntud ka Sumela Jumalaema ikoonina,  mis viidi Kreekasse, Naussa lähistele kloostrisse.

Alates 2012. aastast restaureerib Türgi riik rüüstatud ja tühjaks varastatud Sumela kloostrit . 2010. aastal sai patriarh loa seal kord aastas – Jumalaema uinumise, kloostri templipühal – teenida. Tänavu võtsid teenistusest osa lisaks patriarh Bartolomeusele ka Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus, Itaalia metropoliit Gennadius ning Kontantia metropoliit Basilius Küproselt ning tuhanded õigeusulised. Lisaks vaimulikele ja rahvale oli kohal ka Kreeka suursaadik Ankaras ning kreeka peakonsul Konstantinoopolis.

Oma jutluses ütles Tema Pühadus, et “kuues kord on täielik ime… sel valgust täis päeval, silmad niisked nii kannatusest kui tundest, et Issandale jääb viimane ja päästev sõna “. “See on “mineviku puhastamise ja oleviku pühitsemise” liturgia ja tuleviku loomine, kus “selles paigas elavad sõbralikult kõrvuti vanad ja uued elanikud”, see on meie “Sumela Jumalaema kõrvulukustav vaikus””, ütles patriarh.

Tema Pühadus palvetas kirgede vaibumise ja rahu taastamise eest sõjakolletes nagu Lähis-Ida ning Ukraina, kus toimuvad metsikud kuriteod ja kus “kristlaste vahel ei tohiks selliseid asju toimuda”. Lõpetuseks palvetas patriarh kõigi nende eest, kes kannatavad nii majandusliku kui vaimse viletsuse pärast.

17.08.2015

Allikas: www.orthodoxie.org