Avaleht/Uudised, teated/Oikumeenilise Patriarhaadi Püha Sinodi ametlik teadaanne, mis puudutab COVID-19 koroonaviirust

Oikumeenilise Patriarhaadi Püha Sinodi ametlik teadaanne, mis puudutab COVID-19 koroonaviirust

Oikumeenilise Patriarhaadi Püha ja PühitsetudSinod, mis kutsuti kokku Tema Pühaduse Oikumeenilise patriarhi Bartholomeuseeesistumisel ja arutas muude küsimuste hulgas põhjalikult fakte COVID-19 (koroonaviiruse)kohta, tõstab pastoraalse vastutuse vaimus esile järgmist:

  1. Vaatamata olukorra tõsidusele on soovitatav olla mõistlik, kannatlik ja vältida paanikat.
  2. Meie Kirik on austanud ja üha austab arstiteadust. Seega julgustab ta kõiki usklikke järgima nii Maailma Terviseorganisatsiooni ametlikke direktiive kui ka oma riigi tsiviilvõimude poolt välja antud asjakohaseid väljaütlemisi ja õigusnorme.
  3. Oikumeeniline Patriarhaat avaldab tänu kõigile, kes töötavad ennastohverdavalt igas tervishoiuga seotud valdkonnas – meditsiinis, põetamises ja teadusuuringutes –, et sellele uuele pandeemiale vastu seista ja seda ravida.
  4. Kristuse Püha Suur Kirik teab oma kahetuhandeaastase rännaku kogemustest, et Jumalik Armulaud on “vastumürk surmale”, ja püsib kindlalt Õigeusu õpetuses Püha Tänusalasuse kohta.
  5. On iseenesestmõistetav, et usk Jumalasse kui inimliku mõistuse ülendamine ja mitte selle kaotamine tugevdab nii nagu ka eestpalve kristlase vaimulikku võitlust. Seetõttu kutsub Konstantinoopoli Emakirik oma vaimulikke lapsi kogu maailmas üles tugevdama oma eestpalveid, et see tänapäevane katsumus saaks Jumala toetuse ja valgustuse läbi ületatud.

11. märtsil 2020

Püha ja Pühitsetud Sinodi Peasekretariaadist