Avaleht/Galerii/Perelaager Kuristes

Perelaager Kuristes

9. – 13. juulini 2014 toimus Hiiumaal Kuristes Eesti Õigeusu Noorte Liidu korraldatud perelaager. Huvi laagri vastu oli suur, kohal oli 45 inimest, kellest 20 lapsed.

Huvitavaid loenguid ja tegevusi jätkus igaks laagripäevaks. 10. juulil laagrilistele  külla tulnud Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus pidas Kuriste kirikus mõtlemapaneva loengu perekonnast tänapäeva ühiskonnas. Ajaloolane Linda Kaljundi rääkis Eestimaa ristiusustamisest tänapäeva ajalookäsitluses, preester Jüri Ilves kõneles kirikumuusikast, psühholoog Teele Ööbik juhtis vestlusringi teemal “Lapsed ja meie” ning teoloog Tauri Tölpt rääkis Meie Isa palvest ja kiusatusest.

Üheskoos sõitsime mööda Hiiumaad ja avastasime lisaks EAÕK kirikutele veel Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kogudusi, mida meile lahkesti tutvustas Hiiumaa pastor Hüllo-Kristjan Simson. Kaunis Kassari kabelis pidasime ühise õhtupalvuse. Harjutasime koos kirikulaulu, käisime ujumas, mängisime maastikumängu, viktoriini ja tegime sporti. Pikad päevad lõpetasid oodatud lõkkeõhtud ja ühismängud.

Tagasiside laagrile oli ülimalt positiivne – nende päevade jooksul tekkis tõepoolest tunne, et koos on hea, et perekond on väärtus, mida tuleb hoida ja osadus kirikuga annab meile jõudu ja tuge igal ajahetkel neid väärtusi edasi kanda. Hea on tõdeda, et lapsed armastavad ja hoiavad kirikut, on uudishimulikud ja alati elurõõmsalt uuele avatud.

Suur tänu korraldajatele ja osalejatele ning kohtume kindlasti järgmisel aastal jälle!