Avaleht/Koguduste uudised/Piiskoplik liturgia 27.08.2023 Suure-Jaani Peeter-Pauli kirikus

Piiskoplik liturgia 27.08.2023 Suure-Jaani Peeter-Pauli kirikus

Millal viimati piiskop seda kirikut külastas, ei ole praegu teada, ent kirikust leidus muu seisma jäänud kraami seas piiskopitroon, mis nüüd metropoliit Stefanuse saabumise puhul korda seati.

Viimane liturgia peeti selles pühakojas kohalike elanike mäletamist mööda aastal 1983. Kirik jäi tühjana seisma ja lagunema. Pühakoda rüüstati ja selle inventar jaotati ära koguduste vahel, kus oli selle järgi vajadus.

Siinkirjutajale ei ole täpselt teada, kuidas ja millal tekkis idee pühakoda taastada, ent oma roll oli selle juures üpr. Andreas Põllul, kes Värskast sinna käis, ning pidas mõned palveteenistused ja kalmistupühad.

Suure töö Suure-Jaani Peeter-Pauli kiriku taastamisel on teinud arhont Viljo Vetik, kes on kaasanud mitmed huvigrupid ja organisatsioonid. 

Välja on vahetatud katus, kuplid, ning algselt kollaseks värvitud ristide asemel säravad katusel nüüd Soomes Raimo Snellmanni poolt kullatud ristid.

Aastast 2019 teenib kirikus preester Roman Tõnisson, kelle isapoolsed vanavanavanemad on siin paari pandud ja vanaema ristitud.

Kiriku moodustavad inimesed. Metropoliidil oli põhjust Suure-Jaani sõita, sest ta võis pühitseda lugejateks kaks kiriku taastamisele aktiivselt kaasa aidanud kohalikku meest – Reginus (Reigo) Rannu ja Erk (Eik) Tahk’i. Ametisse pühitseti ka Suure-Jaanis elav ja muusikaõpetajana tegutsev Jelena Sulamanidze, kes on lauluga läbi nende aastate toetanud liturgiate läbiviimist, ning olnud tublisti abiks kiriku ellu äratamisel.

Praegu teenitakse Suure-Jaani Peeter-Pauli kirikus iga kuu viimasel pühapäeval kl 10 liturgiat, ning kuu teisel pühapäeval kl 10 aseteenistus ilmikute poolt. Suurte pühade ajal võivad teenistuste ajad muutuda.

Loodame, et peagi saab koguduse taas registreerida, ning palume selleks toetust nii palve kui annetuste näol, sest kiriku interjöör vajab veel väga palju tööd seoses aastakümnete jooksul tekkinud kahjustustega.

“Pühakoda on taeva eeskoda,” ütles sel päeval kirikusse kogunenutele metropoliit Stefanus. “Meie tulevane elu sõltub sellest, kuidas me hoolitseme enda hinge ja vaimuliku kodu eest.”

Fotod: Irina (Ireen) Tahk

Tekst: preester Roman Tõnisson