Avaleht/Uudised, teated/Saaremaal tuleb augustis 8 liturgiaga õigeusu festival

Saaremaal tuleb augustis 8 liturgiaga õigeusu festival

15.-22. augustil toimub Muhus ja Saaremaal Õigeusu Festival, mis on pühendatud saarte kirikute pühitsemise 150. aastapäevale ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku 100. aastapäevale.

Festival algab Jumalaema uinumise pühal, 15. augustil, piiskopliku liturgiaga Muhu-Rinsi Kaasani Jumalaema Pühakuju kirikus. Sellele järgneb ühine lõunasöök kirikuaias ning Muhu Koguva muuseumi teaduri Eda Maripuu ajalooülevaade õigeusust Muhu saarel. Avapäeva õhtuses kavas on Soome munkpreester Damaskinose loeng õigeusust ning kontsert Rinsi kirikus.

Järgnevatel päevadel toimuvad jumalikud liturgiad erinevates Saaremaa kirikutes: 16. augustil Ööriku Püha Kolmainu kirikus, 17. augustil Leisi Püha Olga kirikus, 18. augustil Mustjala Prohvet Eelija kirikus ja 19. augustil Piila Peaingel Miikaeli kirikus. Pärast iga liturgiat annab Saaremaa õigeusukoguduste ajalugu uurinud Lauri Põld ülevaate vastava pühakoja ajaloost.

Festival jätkub laupäeval õigeusu päevaga Kuressaares, kus esinevad loengutega ajaloolane Priit Rohtmets, teoloog Tauri Tölpt, ikooniuurija ja -koguja Orest Kormašov, Soome Õigeusukiriku preester Rauno Pietarinen ning teised. Loengutesarja lõppedes annab Tartu Aleksandrite kiriku koor kontserdi Kuressaare Nikolai kirikus.

Kuressaare Püha Nikolai kirikus saab festivali ajal vaadata näitust Saaremaa ja Muhu tegutsevatest õigeusu kirikutest. Näitust kureerib Lauri Põld koostöös Saaremaa muuseumi ja Muhu Koguva muuseumiga.

Pühapäeval, 20. augustil, toimub jumalik liturgia Reomäe Apostel Andrease kirikus. Pärast kohvilauda ja Lauri Põllu ajalooülevaadet  peetakse pealelõunal palvused Tiirimetsa Kristuse sündimise kiriku ja Torgu Apostel Johannes kiriku varemete juures.

21. augusti liturgia peetakse Laimjala Vassilius Suure kirikus. Festivali lõpupäeval 22. augustil toimub piiskoplik liturgia Tornimäe Neitsi Maria kirikus. Pärast liturgiat ollakse ühises lõunalauas Tornimäe kirikuaias ning kunstiajaloolane ja restauraator Juhan Kilumets tutvustab Tornimäe kirikut, festivali lõpetab kontsert kirikus. 

Ootame meie kirikurahvast ja ka kõiki teisi huvilisi osalema sellel erakordsel palverännakul ning kaheksa päeva kestval rõõmupühal läbi Muhu ja Saaremaa kirikute austades ning jätkuvalt kogedes ja ellu viies meie kiriku kaunist ja ülevat traditsiooni, pidades kalliks meie eelkäijate pühendumist ja ustavust ning luues eeldused õigeusu jätkumiseks ja uutele põlvkondadele üleandmiseks. 

Lisainfo: 

Preestri lesk Marina (Treima)
Tornimäe Neitsi Maria kaitsmise koguduse liige
Telefon 504 4022
E-post Marina.Treima@gmail.com