Avaleht/Koguduste uudised/Sinodaalne liturgia Pärnu katedraalkirikus

Sinodaalne liturgia Pärnu katedraalkirikus

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku piiskoppide poolt kokku lepitud korra järgi – neli ühist liturgiat aastas – toimus järjekordne ühine teenimine 23.septembril 2018, seekord Pärnus. Lisaks meie Kiriku piiskopkondade esikarjastele osales teenistusel ka Kristuselinna piiskop Makarios, kes aitab meie Kirikul korraldada teoloogilist harimist.

Kaasa teenisid veel Pootsi-Kõpu esipreester Agaton Paalberg ja Saaremaa Tornimäe koguduse esipreester Toivo Treima koos abikaasa Marinaga. Nende tütar Maaria elab perega Pärnus, aitab Pärnu Issandamuutmise kogudust kogudust võimalust mööda teenistustel laulmisega ja laulis ka sinodaalsel teenistusel koori peal koos emaga. Teenistus kulges kaunilt ja vaimuliku harmoonia õhustikus.

Teenistuse järel tehti altaris teeninutest mälestusfoto ning vaimulikud olid kutsutud ka einele hotell Victoria restoranisCaféGrand. 

Päeva ühe erisuse avas hästi metropoliit Stefanose jutluse algus:

„Meie jumalik sinodaalne liturgia kattub seekord päevaga, mil siinsamas Pärnus tehti Eesti õigeusklikele teatavaks Konstantinoopoli Oikumeenilise Patriarhaadi otsus anda meie Kirikule autonoomia – 23.09.1923. Autonoomia, mis õitses oma esimestel kahekümnel aastal ning see järel langes pea viiekümneks aastaks pimeduseriiki ning mis alates 1996. aastast sündis uuesti ja asus ennast taas ülesse ehitama.

Tänagem alandlikult Jumalat kõigi nende andide eest, mis Ta on meile andnud ja annab ning olgem tänulikud selle eest, et Ta ei lasknud kurjadel jõududel meid alatiseks hävitada. Usaldagem Teda kõiges selles, mida saabuvad ajad meile toovad.“ 

Ülempreester Ardalion Keskküla