Avaleht/Uudised, teated/Tartu Karlova Aleksandri kiriku nurgakivi paneku 100 a juubel

Tartu Karlova Aleksandri kiriku nurgakivi paneku 100 a juubel

2014 06 12 Tartu Aleksandri kiriku juubel IKolmainupüha järgsel teisipäeval 10. juunil tähistas EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite kogudus pidulikult ja külalislahkelt oma kiriku nurgakivi paneku sajandat aastapäeva. 100 aastat tagasi Issanda armu aastal 1914 – tollal samuti teisipäeval pärast viiekümnenda päeva, kolmainupüha – juhatas Tartu Karlova Aleksandri kiriku nurgakivi paigaldamise jumalateenistust ja ristikäiku Riia ja Miitavi ülempiiskop Joann (Smirnov), kohal oli 17 preestrit ja 3 diakonit. Sada aastat hiljem osalesid juubelipidustustel EAÕK kirikupea Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanuse juhtimisel Tartu piiskop Eelija, Pärnu ja Saare piiskop Aleksander, 14 preestrit ja 3 diakonit. Teiste hulgas viibisid kohal kogudust õnnitlemas Tartu linnapea hr Urmas Klaas, Eesti Rahva Muuseumi direktor hr Tõnis Lukas ja Tartu Ülikooli usuteaduskonna dekaan hr Riho Altnurme. Sinodaalsele liturgiale ja ristikäigule järgnes kiriku aias koguduse ettevalmistatud ühine külluslik söömaaeg kõigile külalistele ja koguduseliikmetele.

Vasakult Eesti Rahva Muuseumi direktor Tõnis Lukas, Tartu linnapea Urmas Klaas, Tartu Ülikooli usuteaduskonna dekaan Riho Altnurme, Eesti Kirikute Nõukogu asepresident Meego Remmel.

Vasakult Eesti Rahva Muuseumi direktor Tõnis Lukas, Tartu linnapea Urmas Klaas, Tartu Ülikooli usuteaduskonna dekaan Riho Altnurme, Eesti Kirikute Nõukogu asepresident Meego Remmel.

Ühine lõunasöök

Ühine lõunasöök

Algselt kakskeelne Tartu Aleksandri kogudus asutati 1913. Kiriku ehitamiseks korraldas koguduse esimene preester Anton Laar ülevenemaalise korjanduse. Kahekorruselise Suzdali-Vladimiri bütsantsistiilis kahekorruselise viie altariga kiriku kavandi tegi Liivimaa arhitekt Vladimir Lunski. 1914 sügisel pühitseti sisse alumise korruse kirik ning 1915 võeti vastu kogu hoone. Nõukogude ajal 1964 kogudus suleti, alates 1983 asus ülemise korruse kirikus Eesti Rahva Muuseumi ladu. Kogudus taasavati 1994, kirik tagastati kogudusele 1996. Koguduse taastamist juhtis ülempreester Johannes Keskküla, 1999 – 2012 teenis kogudust munkpreester Orenti (Mägi; praegu eestseisjaks Nõo koguduses), alates 2012 preester Vadim Rebase. Hetkel on koguduses ametis ka kaks diakonit, isa Toomas Erikson (kes just kaitses TÜ usuteaduskonnas bakalaureusetöö Tartu Aleksandri kiriku ja koguduse ajaloost 1913-1940)  ja isa Timoteus Vassel. Õnnistagu Issand ise koguduse vaimulikke, lauljaid ja kõiki koguduseliikmeid hoole, armastuse ja külalislahkuse eest!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotod: Malev Toom