Avaleht/Jutlused/Tartu piiskop Eelija õpetussõna äsjapühitsetud diakon Kristjan Otsmannile paasa-aja neljanda, keskpüha nädala laupäeval 21. mail 2022

Tartu piiskop Eelija õpetussõna äsjapühitsetud diakon Kristjan Otsmannile paasa-aja neljanda, keskpüha nädala laupäeval 21. mail 2022

Kristuses armastatud kaasteenija!

Kaksteistkümmend jumalakandjat apostlit, otsustades esimesed seitse diakonit ametisse seada, arvasid heaks jätta neile toidulauas teenimise ja pühenduda ise Jumala sõna teenimisele (Ap 6:2.4). Inimene arvab, aga Jumal juhib.  

Sest algusest peale tegi esidiakon Stefanos lisaks igapäevasele abiandmisele Püha Vaimu juhatusel imetegusid ja suuri tunnustähti (Ap 6:8). Mitte ükski Kristuse hukkamõistjatest ei suutnud vastu seista tarkusele ja Vaimule, kes esidiakoni läbi rääkis (Ap 6:10). 

Esimärter Stefanos ei kartnud nimetada asju nende õigete nimedega – ta nimetas reetjaid reetjateks ja mõrtsukaid mõrtsukateks (Ap 7:52). Ja sai vääriliseks näha taevaid avanevat ja Inimese Poja seisvat Jumala paremal käel (Ap 7:56). 

Siis tõusis suur tagakiusamine Koguduse vastu ja rõõmusõnumit hakkas omakorda kuulutama diakon Filippos (Ap 8:4-5). Tema jutluse kaudu võttis Samaaria vastu Jumala sõna, nagu evangelist Luukas tunnistab: „Kogu rahvahulk pani ühel meelel tähele, mida Filippos ütles, kuuldes teda ning nähes tunnustähti, mida ta tegi“ (Ap 8:6). 

Apostel Filippos selgitas jumalakartlikule Etioopia kojaülemale, et kirjakoht prohvet Jesaja raamatus Jumala sulasest, kes on kui lammas viidud tappa (Js 53:7), räägib Jeesuse päästvatest kannatustest (Ap 8:35). Ja kui see Etioopia võimukandja, kes oli ärksa taibuga ja kiire otsustusvõimega, ütles: „Ennäe vesi! Mis takistab, et mind ei võiks ristida?“, siis Filippos kohe ja kõhklemata ristis tema (Ap 8:36-38).  

Sa oled nüüd Jumala kaastööline (1Kr 3:9), valitud mees, kellel on hea tunnistus (Ap 6:3). Kasuta julgesti tarkust ja väge, mida sa oled käte pealepanemise läbi saanud! Kuuluta evangeeliumi, mille sa oled usuga vastu võtnud. Anna Püha Vaimu armu edasi neile, kes seda sinu käest usu ja armastusega küsivad. Küsi ise abi ja juhatust vanemate kaasteenijate käest. Ja alati on sul võimalik küsida abi Jumala enese käest, kes annab head neile, kes Teda paluvad (Mt 7:11).

Tema, meie hea ja inimesearmastaja Jumala, Isa ja Poja ja pühamast püha Vaimu päralt on kõik au, kiitus ja vägi igavesti. Aamen.