Avaleht/Uudised, teated/Teavitus Püha Platoni seminari kohta

Teavitus Püha Platoni seminari kohta

Kristus on üles tõusnud!

Austatud Püha Platoni seminari õpilased ja sõbrad!

8. jaanuaril sõlmiti koostöö memorandum EELK Usuteaduste Instituudi ja Püha Platoni Seminari vahel. Hetkel käib ettevalmistustöö õigeusu õppetooli avamiseks Usuteaduste Instituudi juures sügisest 2014, mis hõlmab õppekavade koostamist, ühildamist instituudi õppekavaga, õppetooli avamise administratiivset ja sisulist korraldamist.

Õppetooli poolt pakutav õigeusu teoloogia moodul Instituudi usuteaduse rakenduskõrgharidusõppe õppekavas koostatakse Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku poolt vastavuses Eesti Vabariigi kõrgharidusstandardi nõuetega. Õigeusu teoloogia moodul vastab meie kiriku vajadustele konfessionaalsete ainete õpetamise osas ja selle täitmine tagatakse EAÕK poolt. Ülejäänud õppekava ainete õpetamise eest vastutab EELK Usuteaduse Instituut.

Meie seminaristide jaoks tähendab see aga, et kõikidel senistel ja tulevastel Püha Platoni Seminari õpilastel on võimalik juba nüüd mõelda diplomiõppele ning alates sügisest 2014 astuda UI-sse, et alustada rakenduskõrgharidusõpet ühinenud õppeasutuses.

Sellega seoses on Püha Platoni Seminari korralised loengud selleks õppeaastaks lõppenud ning kohtume teiega juba sügisel 2014. Enamus õigeusu teoloogia loenguid toimub endiselt Püha Platoni seminari ruumes Wismari 32 ning endiselt on loengutele oodatud vabakuulajad.

 

Teie Püha Platoni seminar