Avaleht/Uudised, teated/Tema Pühaduse kõne Haapsalu linnapeale

Tema Pühaduse kõne Haapsalu linnapeale

2013 09 10 Haapsalu 5

TEMA PÜHADUSE OIKUMEENILISE PATRIARHI BARTOLOMEUSE

TOOST LÕUNASÖÖGIL HAAPSALU LINNAPEAGA

10. septembril 2013. a.

Kõrgestipühitsetud Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus!

Kõrgestipühitsetud ja pühitsetud vennad ülemkarjased!

Väga austatud härra linnapea!

Kallid koosviibijad!

Esiteks tahaksin tänada teid selle kauni žesti, pakutud lõunasöögi eest, millega avaldate oma külalislahkust, austades nii Meie Tagasihoidlikkuse isikut, aga veel enam seda püha ja pika ajalooga asutust, mida me esindame.

Me tuleme Kristuse suurest ja pühast Emakirikust teie juurde, tuues teile ja teie kaaslinlastele armastuse ja ühtsuse sõnumit, mille oleme saanud maailma Lunastajalt Issandalt Jeesuselt Kristuselt ja mida tänapäeva vaevatud inimesel on nii väga vaja. Õigeusu Kirik pakub oma algusest peale mitmesuguste katsumuste ja probleemide poolt räsitud inimesele ideaale ja väärtusi, mis ülendavad ja õilistavad inimolu, seepärast peab seda kirikut käsitlema olulise kultuuritegurina. Seda näitavad ka eri kõrge tasemega kunstiteosed, nagu pühakojad, ikoonid ja kirikulaulud, mis on loodud õigeusust inspireeritult.

Kõige tähtsam on aga meie Kiriku rüpes viljeldavate vooruste tipp – kristlik armastus – mis on suunatud kõigile, sõltumata kellegi usulistes veendumustest, isegi mõistuseta loodusele, milles, kuna Jumal on ta loonud, on varjul oma pühadus. Seetõttu on armastuse harjutamine meie elus loomulikult olulisel kohal. Nii näiteks isiklikult meie ja meie kiriku tegelaste külaskäikude kaudu, samuti dialoogide kaudu, mida peame teiste kristlike usutunnistuste ning ka teiste usunditega püüame kõigepealt edendada üksteisemõistmise ja sallivuse õhustikku, et siis samm-sammult jõuda üksteise toetamise ja armastuseni.

Olen kindel, et ka Teie, härra linnapea, tunnistate eelpool öeldu väärtust. Me oleme veendunud, et seda lauaosadust pakkudes kinnitate, et soovite edendada armastust ja ühtsust meie vahel ja kogu planeedil. Me võtame seda lootustandva märgina, mis tõotab koostööd erinevate valdkondade inimeste vahel kogu maailma rahu ja õnne heaks.

Seepärast tõstame klaasi Teie terviseks, härra linnapea, samuti Teie vääriliste kaastöötajate terviseks, et võiksite edukalt täita oma kohustusi Haapsalu linna ja selle elanike heaks, nende tervise ja õitsengu nimel. Kutsume Teid ka külla oma pühasse keskusse ja meie linna, et võiksime vastata meile korraldatud soojale vastuvõtule. Täname Teid südamest!

Foto: Erik Peinar