Avaleht/Galerii/Tema Pühaduse kõne Kihnu rahvamajas

Tema Pühaduse kõne Kihnu rahvamajas

2013 09 09 Kihnu 5

TEMA PÜHADUSE OIKUMEENILISE PATRIARHI BARTOLOMEUSE TERVITUSTOOST

KIHNU VALLA ESINDAJATE POOLT PAKUTAVAL LÕUNASÖÖGIL

(9. SEPTEMBRIL 2013)

 

Ülipühitsetud Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus!

Pühitsetud vennad piiskopid!

Austatud daamid ja härrad!
Ma tänan Jumalat võimaluse eest koos teiega siin olla, sest selline näost näkku kohtumine ja elu üle arutlemine tugevdab läbi oma vahetuse nii olemasolevaid vaimulikke ja isiklikke sidemeid kui ka pakub võimalusi uute loomiseks. Alustuseks tahaksin teile isalikult öelda, et palvetades jumalateenistustel, iseäranis jumalikul liturgial, „merel reisijate“ eest, peame silmas eelkõige neid kes nii, nagu teiegi, teenivad leiba raske ja ohtliku kalapüügitöö või üleüldiselt meremehe ametiga.

Samuti on liigutav see, et teie igapäevane elu sarnaneb paljuski pühade apostlite omaga. Rassides oma igapäevase toiduse nimel, on teil võimalus jäljendada paljuski neid Galilea kalamehi kes, nii nagu ka teie, võitlesid lainete ja raskete ilmastikuoludega ega saanud seejuures sugugi saagis kindlad olla. Sageli olete ka teie „terve öö vaeva näinud ega ole midagi saanud“ (Lk 5:5), nõnda et te kannatus ja püsivus saavad võitluses oma eluvajaduste katmisel proovile pandud. Nõnda ka usk ja usaldus kõigeväelise Jumala suhtes, kellest sõltub, kas teie vaev vilja kannab ja kelle käes on ka teie elu, sest sageli möllavad tormid on merel sõitjate jaoks ohtlikud.

Peale selle tekitab saare kaugus mandrist ja raskused mis sealt tarbekaupade toomise ning riigi poolsete teenuste, nagu näiteks haiglaravi ja kõrghariduse, kättesaadavusega kaasnevad, eraldatuse tunde ning võib mõjuda koguni masendavalt.

Kuid justnimelt sellised raskused ja ohtlik töö on need, mis meid Jumalale lähemale toovad, hoides meid valvsatena ja palves Looja ning maailma Valitseja poole. Lisaks selle suurendab see meie usaldust Jumal-Isa armastuse ja isaliku hoole suhtes teadmises, et „viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse, aga lootus ei jäta häbisse“ (Rm 5:3—5). Sest kuidas „Tema, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos Pojaga meile kõike muud kinkima?“ (Rm 8:32). Ka meie Lunastaja ise kinnitab meile, kuidas ta hoolib meie juures kõige pisematestki asjadest, öeldes: „Teie juuksekarvadki on kõik ära loetud“ (Mt 10:30).

Tõsiasi, et kogu teie saar pöördus aastakümnete eest õigeusku, on teile kindlaks tugipunktiks Kirikus, mis on oma olemuselt Lunastaja Kristuse jumalinimlik ihu. Ja tema Ise ei ole üksnes selle ülesehitaja, vaid ka selle Pea. Järelikult, kui me hoolitseme selle eest, et me oleme pühade salasuste läbi ühendatud Jumala Poja ja Sõnaga, kes õigeusu õpetuse kohaselt on „Jumala vägi ja Jumala tarkus“ (1Kr 1:24), on meil igati põhjust olla kindlad ja tugevad lootuses, et me saame hakkama kõigega, mis meid ees ootab.

Mõlgutades mõtteid elu tagasilöökide üle ja kasutades neid hoolaudadena vaimulikus kasvamises ja kõlbluse sepistamisel, kinnitame tegudes apostel Pauluse sõnu: „ma suudan kõike Kristuse läbi, kes mind tugevaks teeb“ (Fl 4:13), kogudes omale sellega „varandust taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta“ (Mt 6:20).

On väga oluline, et selle saare eriti traditsiooniline kultuur on seotud Kirikuga ja just nimelt Õigeusu Kirikuga, sest nõnda on jumalakartusel siin sügavad ja kindlad juured. Teie, selle saare tänaste elanike, juures on märgata hoolt teile jäetud pärandi hoidmisel ja kasvatamisel sedavõrd, et te olete nii oma esiisade väärilised kui ka kohaliku autonoomse Õigeusu Kiriku, mis teid alati hellalt hoidnud on, väärikad liikmed. Ma olen kindel, et Kirik saab olema teie kõrval kõigil te elupäevil. Kristuse Suure ja püha Emakiriku esindajana kinnitan ma teile, et meie huvi teie saare väikese, kuid väljavalitud koguduse suhtes on täielik ja kustumatu.

Ma tõstan teiega kohtumise lõpetuseks klaasi, soovides tervist ja head põlve selle jumalast armastatud saare esindajatele ja elanikele, et Jumal oleks teile eluraskustes toeks, ja ennekõike edenemist vaimulikus võitluses. Et Ta muudaks selle saare vaimulikuks oaasiks ja majakaks, mis näitab teed praegustel segastel aegadel läbi teile omase õigeusu.