Avaleht/Uudised, teated/Tema Pühaduse kõne Pärnu linnapeale

Tema Pühaduse kõne Pärnu linnapeale

TEMA PÜHADUSE OIKUMEENILISE PATRIARHI BARTOLOMEUSE TERVITUSKÕNE

ÕHTUSÖÖGIL PÄRNU LINNAPEAGA

(8. SEPTEMBRIL 2013)

Auväärt linnapea!

Me lõpetame tänast päeva, mis oli täis muljeid, emotsioone ja meeleliigutust, käesoleva õhtusöögiga, mille te meile heldelt pakute. Me näeme selles teiepoolse austuse ja armastuse avaldust Kristuse Suure Kiriku ehk siis Oikumeenilise Patriarhaadi suhtes, keda mina oma tagasihoidlikus isikus siin esindan. Me soovime väljendada teile ja teie läbi kõigile ajaloolise Pärnu linna töökatele elanikele, kelle eesotsas te seisate, armastust ja tänu meie südamliku vastuvõtu ning võõrustamise eest.

Me tulime täna hommikul pealinnast ja alustasime oma päeva siin jumaliku liturgiaga Pärnu Issandamuutmise kirikus, kiites ühes linnaelanikega „ühest suust ja ühest südamest“ Jumalat, ning võttes ühiselt osa elavakstegevast armulauast. Samuti pühitsesime uue preestri, kes hakkab teenima Pärnu linna elanike jumalateenistuslikke ja hingehoiuvajadusi.

Pärast seda oli meil võimalus tutvuda teie ajaloolise linna vaatamisväärsustega, mis kannavad endas selle väärikat minevikku ja sai meie pilgu ees otsekui ühe hetkega lahti rullitud ühes siinsete tavade, kauni looduse ning pehme kliimaga. See kõik muudab siinse paiga ligitõmbavaks paljudele külalistele, kes tulevad siia peale Eesti ka teistest maadest, iseäranis suvel, nõnda et see linn kannab õigusega Eesti suvepealinna nime.

See pole aga ainus tiitel, mis teie ajaloolisel linnal on. Nagu me teada saime, kannab see linn juba kümmekond aastat UNICEFi laste- ja noortesõbraliku linna tiitlit, mis näitab siinse rahva ja linnavõimude erilist hoolt laste ja noorte suhtes, kes moodustavad iga linna elanikkonnas olulisima osa, kuivõrd nendest sõltub tulevik.

Seepärast õnnitlen teid, härra linnapea, selle eest, et te juhite seda kuulsat linna, kus ajalugu kohtub kiire arenguga ja kus minevik eksisteerib harmooniliselt koos oleviku ning tulevikuga. Tervitan omalt poolt ka teie kaaslinlasi, kel on õnn elada nõnda kaunis ja rikkalike traditsioonidega linnas. Iseäranis selle eest, et nad on suutnud korras hoida ja säilitada nõnda paljusid kultuurimälestisi ja –aardeid ning oma linna ajalugu laiemalt tutvustada.

Pärnu linna traditsioonide hulka kuuluvad kahtlemata ka kristlikud traditsioonid ja nende hulka omakorda Õigeusu Kiriku traditsioonid, mis jõudsid siiamaile juba 18. sajandi alguses, olles kasuks rahvale, kes neid hoiab tänaseni kohase austuse ja armastusega. Seetõttu pole vaatamata raskustele, mida Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik kaugemas ja lähemas minevikus on läbi elanud, ning hoolimata märtrisurmadest ja küüditamistest, mida selle liikmed ja vaimulikud kannatasid, jahtunud siinse rahva armastus Konstantinoopoli Emakiriku suhtes, kes üheksakümne aasta eest juhatas Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku autonoomiani, soojendades jätkuvalt usklike südameid ning olles toeks rasketel aegadel. Selle sama autonoomia taastas Oikumeeniline Patriarhaat 1996. aastal. Isegi õigem oleks öelda, et tänu soodsatele oludele sai Eesti kohalik Kirik jätkata siinsetest usklikest koosneva jumalarahva teenimist.

Ma tean, et Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku taaselustamisel nii juriidilis-administratiivses mõttes, kui ka Kiriku ja riigi ning inimeste, kelle poole on Kirik alati oma sõnumiga pöördunud, vaheliste suhete taastamisel on Pärnu linnavõimude ja elanike abi ning toetus olnud otsustava tähtsusega. Seepärast soovin ma praegusel hetkel tänada teid ja selle linna elanikke kogu südamest Konstantinoopoli Emakiriku poolt, ning soovida, et te jätkuvalt hoiaksite Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikut oma hoole ja kaitse all, jätkates harmoonilist koostööd nende mõlema ning ennekõike rahva, keda teenite nii teie kui Õigeusu Kirik, hüvanguks.

Soovin teile, härra linnapea, ja kõigile linnakodanikele tervist ja pikka eluiga! Tänan teid veel kord selle südamliku vastuvõtu ja igati hoolitseva võõrustamise eest! Lahkudes homme sellest linnast, jäävad mu südamesse parimad muljed ja mälestused siinsest rahvast. Issanda õnnistagu teid ja kõiki siinseid elanikke kõikvõimalike hüvede ja headustega!