Avaleht/Uudised, teated/Tema Pühaduse kõne Vabariigi Presidendile

Tema Pühaduse kõne Vabariigi Presidendile

2013 09 05 kohtumine Vabariigi Presidendiga

TEMA PÜHADUSE OIKUMEENILISE PATRIARHI BARTOLOMEUSE

KÕNE KOHTUMISEL TEMA EKSTSELLENTSI EESTI VABARIIGI PRESIDENDI

HÄRRA TOOMAS HENDRIK ILVESEGA

5. SEPTEMBRIL 2013. A.

 

Teie Ekstsellents!

Me tunneme rõõmu ja meeleliigutust, sest meil on au kohtuda vaba ja demokraatliku Eesti rahva esimese esindajaga, Teie Ekstsellentsiga, meie sõbraga apostlikult külaskäigul meiepüha tütre, Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku juurde. Oleme saabunud Konstantinoopolist, mis kaitseb ja hoiab õigeusu kirikurahva vagadust ja pühadust ning kust kuulutatakse kogu maailmale Kristuse püha evangeeliumi tõtt. Teie olete nende ajalooliste isiksuste väärikas pärija, kes pühendusid vabaduse, rahu ja rahvaste koostöö ideaalidele. Nende seas oli ka president Lennart Meri, kes pöördus Oikumeenilise Patriarhaadi poole, taotledes siinse kaanonitevastaselt laialisaadetud õigeusu Kiriku taastamist. Nüüd pühitseb see Kirik omavalitsusõiguse 90. aastapäeva, mis on pidupäev meile kõigile.

Meil on elavalt meeles Teie Ekstsellentsi kaunis, sisukas ja viljakas külaskäik Oikumeenilise Patriarhaadi residentsi Konstantinoopolis 2010. aasta aprillikuus. Me hindame Teie tunnustust meie Emakiriku ohvrile aulise, vapra ja paljukannatanud Eesti rahva heaks siinse väikese õigeusu Kiriku kaudu.

Meie praegune, juba kolmas külaskäik Eestisse langeb 90. aastale ajast, mil Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule anti autonoomne staatus vastavalt pühadele kaanonitele ja õigeusu Kiriku pärimusele. Rasked ajad peatasid ajutiselt selle autonoomia toimimise, ent nüüd elab ja õitseb EAÕK ülipühitsetud Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi Stefanuse valgustatud ülemkarjasliku juhtimise all – ikka kogu Eesti rahva kasuks.

Omavalitsuslik ja sõltumatu Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik teenib Kristuses, ennast salates ja innuga siinseid õigeusklikke kristlasi. Ta annab  tunnistust ja kuulutab tõtt meie usu Alustajast, ristilöödud ja ülestõusnud Jeesusest Kristusest. Tema kohta ütleme usutunnistuses, et Ta on „maha tulnud taevast, lihasse saanud Püha Vaimu ja neitsi Maarja läbi ja inimeseks saanud; meie pärast risti löödud Pontiuse Pilatuse ajal, kannatanud ja maha maetud ja üles tõusnud kolmandal päeval.“ Lihakssaamine, inimesekssaamine, rist, kannatamine, haud, ülestõusmine – need on Jumala ja samal ajal ka inimese teod. Ning meie Issand Jeesus võttis kõige selle enese peale inimese päästmiseks ja Jumala osadusse toomiseks. Ka rahvad ja rahvused kogevad teekonnal läbi ajaloo lihakssaamist, katsumusi, risti – vahel koguni surma ja kadumiseni. Kui neil aga jätkub jõudu, kannatust, usku ja nad võitlevad tõe eest, ei jää ülestõusmine tulemata. Sest kuipalju ka poleks tühje meelepetteid, kuipalju ka ei püütaks tõde varjata –  pahatihti iseendagi eest – on tõde siiski ilmutatud. Seepärast ei aita miski kaasa kurja tegemisele niivõrd kui veendumus, et pole muud maailma kui see, mida näeme, ega ole kohtumõistmist meie tegude üle ega selle üle, kuidas oleme oma elu siinilmas kasutanud.

Oikumeeniline Patriarhaat, Emakirik, on rõõmus, nähes oma last, Eesti Kirikut, tegemas suuri tegusid ja elamas nõnda, nagu näeb ette ja sätestab 1923. aastal antud patriarhi ja sinodi tomos (autonoomia-akt) ja selle taasjõustamisakt 1996. aastal.

Meie tütarkirik, EAÕK, mille võitlus seisneb ainuüksi Kristuse armastuse kuulutamises „tõe sõjariistadega“ ja oma vaimuliku karja kinnitamises, teeb oma tööd Eesti õiguskorra raamides keset raskusi ja probleeme, mis tulenevad ennekõike marurahvuslusest ja tugevama võimutsemispüüetest kirikus, näitab oma teenimisametis üles väärikust ja ohvrimeelt. Aga  „murtud ja alandatud südant Jumal ei põlga“ ega ole kunagi põlanud, vaid vabastanud endasse uskujad, nagu see, kes mõistab saata ausse need, kes Temasse usuvad ja Teda kannatlikult ootavad.

Teie Ekstsellents, oleme samuti väga rõõmsad seepärast, et viibime siin kaunil ja aulisel Eestimaal teie Jumalast kaitstud riigi 95. sünniaastal. Eesti riigi ajalooline saatus sarnaneb suuresti siinse kanoonilise Õigeusu Kiriku omaga.

Teekond läbi ajaloo, läbi saatusepöörete ja raskuste näitab eesti rahva töökust ja visadust, pürgimist ideaalide poole ja igatsust nende järele. Oma vaimsete ja poliitiliste juhtide tegevusega on eesti rahvas taotlenud ja saanud Euroopa Liidu liikmeks. Eesti on teinud ära suure töö ja pannud kindla aluse tulevikule ning pidanud oluliseks keskkonnakaitset ja inimisiksuse väärikust, sammunud usus, armastuses, tasaduses, kannatlikkuses ja tões kõige hea ja kiitusväärse poole.

Me soovime Teile, armas Ekstsellents, härra president, ja Teie kaudu kogu õnnistatud Eesti rahvale, et võiksite aus ja väärikuses pidada varsti ka oma riigi iseseisvuse sajandat aastapäeva.

Olge tugev ja saage kindlaks Issanda nimes ja Tema võimuse väes. Aamen.

Samal teemal:
Postimees “Patriarh kohtus president Ilvesega”
Delfi “Ilves tänas Bartolomeost inimeste ja kogukondade lähendamise eest”
Delfi “Patriarh Bartolomeus kohtus president Ilvesega”

 

9704887880_98d95f1c709701642731_7fe85cb413

Fotod: Erik Peinar