Avaleht/Galerii/Tema Pühaduse tervituskõne Tallinna lennujaamas

Tema Pühaduse tervituskõne Tallinna lennujaamas

2013 09 04 lennujaamas 4

TEMA PÜHADUSE OIKUMEENILISE PATRIARHI BARTOLOMEUSE

TERVITUSKÕNE SAABUMISEL TALLINNA LENNUJAAMA

4. septembril 2013

 

Täname südamest selle sooja vastuvõtu ning tervitussõnade ja õnnesoovide eest.

Te mõistate kõik Meie Tagasihoidlikkuse, oikumeenilise patriarhi ja ka Eesti õigeusklike vaimuliku isa, rõõmu ja meeleliigutust selle üle, et oleme juba kolmandat korda külas teie maal ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikul, oikumeenilise Istme noorimal, aga seda armsamal tütrel.

See meie kolmas külaskäik toimub nii riigi kui ka kiriku kutsel ja on pühendatud 90. aasta möödumisele ajast, mil Konstantinoopoli Emakirik andis kohalikule õigeusu kirikule autonoomse, see on omavalitsusliku staatuse pühade kaanonite ja ühtse Õigeusu Kiriku pärimuse seatud raamides. Samas langeb meie visiit ka vaba ja iseseisva Eesti riigi asutamise 95. aastale.

Niisiis on kaks aastapäeva ja kaks rõõmu ning nende pidulike ürituste tähendus siinse rahva ja õigeusu kiriku eilse, tänase ja homse päeva jaoks on koguni mitmekordne. Vabadus, iseseisvus, autonoomia ning selle õnnistatud maa juhtide, poliitikute, vaimulike ja ennekõike rahva rahu ja kooskõla on väärtused, mida austame ja mida tähistame.

Ka meie, olles terve rea patriarhide, sealhulgas Eesti kirikule autonoomia andnud kreetalase Meletius IV Metaxakise pärija, oleme rõõmus ja väga liigutatud, et oikumeeniline Iste pole mitte üksnes sünnitanud teie kirikut Kristuses, vaid ka hoolitsenud tema eest armastusega nii tema õnne kui ka õnnetuste aegadel.

Veel tunneme suurt rõõmu Issandas selle misjoni- ja tunnistustöö eest, mida 1996. aastast, peale ajalikel põhjustel kaotatud autonoomia taastamist, teeb Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik meie armsa venna, Jumalast juhatatud metropoliit Stefanuse, vaimulikul juhtimisel, keda õnnitleme tema väärtusliku panuse eest. Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik võitleb selle eest, et katta oma rahva vaimseid ja ainelisi vajadusi ning seisab vastu šovinismile ja revanšismile, kandes alati Uue Jeruusalemma tunnusmärke.

Sest Oikumeeniline Patriarhaat, mis on ustav oma isade usule, ootab ja soovib kaht asja: esiteks, et Eesti õigeusu kirik annaks tänapäeva maailmas ühest suust ja ühest südamest ühtset tunnistust meie isade õigeusust ja teiseks, et ta teeniks tänapäeva inimest, milline see ka poleks, usklik või mitte, Issanda Jeesuse eeskuju järgi, kes alati teenib, kes alati inimest armastab. Sest Tema tuli maailma, kannatas, löödi risti ja tõusis surnuist üles inimese pärast. Kristuse ülestõusmine on kogu inimkonna eelisõigus. Tõdedes, et neid väärtusi järgitakse, võime olla uhked ja rahul.

Vaimulik Ema, Konstantinoopoli kirik, tunnustab seda Eesti kiriku nähtavat panust ja ennastsalgavat teenimist. Me tulime siia teie õnnistatud maale, tuues rahu, õnnistust ja armastust kõigile, kes olete läbi elanud kannatusi, koguni ristivalu, praegu aga elate ülestõusmise aegu, täis armu ja tõtt. Seepärast pöördume tervituse ja õnnitlustega riigi poliitilise juhtkonna poole eesotsas Nende Ekstsellentside, Eesti presidendi ja peaministriga, siinsete vaimulike juhtide, vaimuinimeste ja kogu eesti rahva, õigeusklike, kristlaste ja kõigi teiste poole, soovides kõigile Jumala rikkalikke ande ning kestvat edasiminekut ja õitsengut vabas ja taeva poolt õnnistatud Eestis.

Rahu Eestimaale, rahu kogu maailmale! Aamen.

Fotod: Erik Peinar