Avaleht/Koguduste uudised/Uinus isa Toivo Treima

Uinus isa Toivo Treima

15.juuni varasel tunnil sai otsa preester Toivo Treimale siin olemises eraldatud aeg. Ta jõudis siin elada pea 64 aastat. Neist veerandi Kaitseväes ohvitserina – sealhulgas Vabariigi presidendi (Arnold Rüütli) käsundusohvitserina, 1.Brigaadi ülemana ja Balti Kaitsekolledži õppejõuna.Veerandi elust teenis isa Toivo preestrina, kelleks tema pühitses Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus 2008.aasta oktoobris.Alates 2010.aastast teenis ta Tornimäel, hooldades peale selle veel kuute Saare- ja Muhumaa kogudust. Selles on olnud oluliseks toeks preestriemand Marina. Kahekesi on nad olnud meie kirikus eeskujuks vaimulikus teenimises ja majapidamiste ülalhoidmises.Inimese elu suurim traagika ei seisne selles, et lõpeb tema ihulik elu, vaid selles, kui elu on elatud tühiselt ja hing ettevalmistamata siit äraminekuks uude olemisse. Preestril on palju vaimulikke võitlusi, ent juba oma ametilt peab ta endale meenutama iga päev, et kord astub hing Issanda ette. Isa Toivo on võidelnud head usuvõitlust ja see arvatakse talle eesõiguseks.”Kui nüüd teis elab selle Vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma Vaimu läbi, kes teis elab.” Kiri Roomlastele 8:11

Isa Toivo Treima matus toimub teisipäeval 21. juunil 2022 Saaremaal Tornimäe kirikus. Litutrgia algab kell 9, matusetalitus orienteeruvalt 10:30.

Igavene mälestus.