Avaleht/Uudised, teated/Usuteadusliku Ajakirja erinumber: EAÕK 100

Usuteadusliku Ajakirja erinumber: EAÕK 100

Ilmus Usuteadusliku Ajakirja EAÕK 100. aastapäeva 2023. a erinumber digiversioonina: https://ojs.utlib.ee/index.php/UA/issue/view/1886.

Ajakirjas:

  • Pikem ingliskeelne artikkel meie tunnustatud kirikuloolastelt Priit Rohtmetsalt ja Toomas Schvakilt vaatleb EAÕK asutamist, tolleaegset ajaloolist ja poliitilist konteksti ja eri tõlgendusi selle kohta.
  • Isa Andrei Sotsov kirjutab eesti õigeusu leeripraktikast
  • Teoloogiadoktor Juha Riikose artikkel käsitleb EAÕK-ga sarnast asutamislugu jagava Soome õeskiriku autonoomia saamist ja iseäranis selle kaitsmist Moskva taasühendamispüüete vastu pärast Teist maailmasõda.
  • Doktorant Madli Sepper kirjutab eesti õigeusu kirikutekstiilide päritolust ja kasutamisest.
  • Viimaks on prantsuskeelne arvamusartikkel Peristeri metropoliidilt prof Grigorios Papathomaselt, kes mõtiskleb oikumeenilise patriarhaadi praktika üle autokefaalse või autonoomse staatuse andmisel iseäranis Chalkedoni kirikukogu 28. kaanoni valgusel.