Vaimulike andmebaas

Andreas Noorhani

Andreas Noorhani  on eesti õigeusu vaimulik.
Sündis Tallinnas 21.09.1961 a.

Pühitsetud diakoniks 14.08.2022 Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanuse  poolt
Pühitsetud preestriks 17.12.2023 Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanuse  poolt

Tallinna Püha Siimeoni ja Naisprohvet Hanna koguduse diakon 2022-2023
Tallinna Püha Siimeoni ja Naisprohvet Hanna koguduse preester 2023-
Vändra Apostlite Peetruse-Pauluse koguduse esipreester, 2024-
Paldiski Püha Georgi koguduse esipreester, 2024-

Lõpetas Tallinna 1. keskkooli 1979
Õppis Tartu Ülikoolis matemaatikat ja filosoofiat
EAÕK Püha Platoni Seminar, 2017-2019
EELK Usuteaduste Instituut, bakalaureuseõpe, 2018-2021 (dipl)
EAÕK Teoloogiline Instituut, 2019-2021 (dipl)
Õpib Tartu Ülikooli Usuteaduskonna magistriõppes

Puusaehte (epigonation, palitsa) kandmise õigus antud metropoliit Stefanuse poolt 5.04.2024