Vaimulike andmebaas

AZELITSKI Sergei Joanni p

Sergei Azelitski oli õigeusu vaimulik:  köster-kooliõpetaja, diakon. Ta sündis 1849 üpr Joann Azelitski  peres, lõpetas  Riia Vaimuliku Seminari 1880 ja omandas köster-kooliõpetaja kutse.

Tema teenistuskäik köster-kooliõpetajana:

Tema teenistuskäik preestrina:

Autasud:

Eluloolisi andmeid:

Sergei Azelitski pere: abikaasa Liidia Azelitskaja (sünd 1864), nende lapsed Nikolai (sünd 1884), Aleksander (sünd 1886), Liidia (sünd 1887). Isa Sergei oskas hästi eesti keelt, siirdus Riiga 1893, oli preester- regent Riia Pokrovski kirikus -ka kirikunaiskoori juht. Ülempreester Sergei Azelitski uinus Riias 1921 ja puhkab Riia Pokrova kalmistul.

Kasutatud allikad: