Vaimulike andmebaas

BÕSTRJAKOV Vladimir Pjotri p

Vladimir Bõstrjakov oli õigeusu vaimulik: diakon preester, ülempreester. Ta sündis 16.07. 1871 Peterburi metropoolias pr Pjotr Bõstrjakovi  peres, lõpetas Peterburi Vaimuliku Akadeemia, saabus Eestisse 1919. Mitra kandmise õigus alates 1943, vabastati vaimuliku teenistusest omal soovil kõrge vanuse ja halva tervise tõttu 1953.

Ülempreester Vladimir Bõstrjakov uinus 19.07.1954  ja puhkab  Tallinna siselinna (Aleksandri) kalmistul – kultuurilooline haud.

Tema teenistuskäik preestrina:

Kasutatud allikad: