Vaimulike andmebaas

HOROŠAVIN Konstantin

Konstantin Horošavin oli õigeusu vaimulik: diakon, preester. Ta oli Pihkva Vaimuliku Akadeemia kasvandik ja väga heade organisatoorsete võimetega, tegutses aktiivselt Põltsamaal– asutas kirikukoole, koondas koguduse juurde uusi liikmeid ja toetas kirikuhoone ehitamist. Preester Konstantin Horošavini sünni- ja uinumise aeg ning koht on teadmata.

Tema teenistuskäik:

Kasutatud allikad:

  • Õigeusu kirikutes (kogudustes) teeninud vaimulike nimekiri”. Tallinn, 1975; Koostaja  August Kaljukosk. EAA.5437.1.64, käsikiri. Rahvusarhiiv
  • Eesti õigeusk X-XXI saj”. Entsüklopeediline teatmik (vene keeles) . Koostaja Vladimir Iljaševitš. Tallinn, 2014; lk 389
  • David Papp. “Eesti Apostliku õigeusu vaimulikud”. Biograafiline leksikon (16.-20.saj). EAA. 5410.1. 247-249, käsikiri. Rahvusarhiiv
  • Koger Nikolai. Tartu Püha Georgi (Jüri) kiriku 100 a juubeliks. Tartu, 1945, lk 7