Vaimulike andmebaas

KALJUKOSK August Aleksandri p

August Kaljukosk ( kuni 1940 August Kerts/Kõrts) oli eesti õigeusu vaimulik:  köster-kooliõpetaja, diakon, preester, ülempreester, EAÕK ajaloo arhiivi koostaja ja säilitaja. Ta sündis 23.09.1921 Tallinnas  Aleksander ja Helene Kõrtsi  peres, õppis Tallinna 17. algkoolis 1929-1935, Tallinna Poeglaste Kommertskoolis 1935-1939 ja omandas  raamatupidaja kutse, vaimuliku kutseeksami sooritas 04.1967.

Tema teenistuskäik metropoliidi abilisena ja köstrina:

Tema teenistuskäik diakonina:

Tema teenistuskäik preestrina:

Õigeusu kirikuloo uurija:

Arhiivimoodustaja Rahvusarhiivis. Fond EEA.5437

Autasud: 

Eluloolisi andmeid:

Ülempreester August Kaljukosk teenis saksa armees,  sõja lõppedes viibis ta vangilaagris Ida-Karjalas, vabanes sealt  1946 aprillis, kuid sattus NKVD mahitusel teistkordselt vangi  1947-1953, kust ta vabanes tänu amnestiale. Haapsallu elama asudes pidas ta mitmeid ameteid (töötas raamatupidajana), oli suur ajaloohuviline – tema panus kiriku ajalooliste dokumentide/andmete kogumisel ning säilitamisel on hindamatu. Ta nõustas  Eesti ja Soome ajaloohuviliste üliõpilaste teadustöid  nii kodu- kui välismaal. Tänu temale jõudsid EAÕK taasiseseisvusperioodil, 1990 alguses, avalikkuse ette mitmed hindamatud kirikuloolised faktid. Isa Augusti sulest pärineb rohkesti kirjutisi, mida on avaldatud ajakirjas Usk ja Elu ning kirikukalendrites -märksa suurem on aga tema käsikirjalise uurimismaterjali hulk – arhiiv sisaldab väärtuslikke ajaloolisi dokumente, fotosid ja käsikirju õigeusu kirikute ning vaimulike andmetega ning  asub Ajalooarhiivis Tartus.

Pensionipõlves meeldis ülempreester Augustile palju reisida, tihti külastas ta Soome õigeusu kloostreid ja kogudusi, käis Rootsis metropoliit Aleksander Pauluse haual ja mujal. Oma vaba aja veetis isa August enamasti arhiivides ja raamatukogudes töötades. Inimesena oli auväärne-aus ja otsekohene, pidas alati kaasvaimulikke nende tähtpäevadel meeles, üle kõige hindas ta kiriklikkust, kiriku püha traditsiooni, mille hoidmist ja järgimist ta hoolega jälgis- see väljendus nii tema mõõdukas elus kui ka tema tegudes.

Ülempreester August Kaljukosk uinus 03.12.2003 Tallinnas ja puhkab Tallinna Siselinna (Aleksandri)  kalmistul  õigeusu kabeli kõrval.

Kasutatud allikad: