Avaleht/Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik/Vaimulike andmebaas/KOZLOV Peeter Grigori p – EAÕK märter-pühak

Vaimulike andmebaas

KOZLOV Peeter Grigori p – EAÕK märter-pühak

Peeter Kozlov oli  õigeusu vaimulik: diakon, EAÕK  märterpühak. Ta sündis 01.10.1885 Moskvas talupidaja Grigori ja tema naise Varvara peres, õppis kohaliku põhikooli reaalharus ja Tuula Sõjakoolis, töötas Tuula kubermangus relvameistrina, asus elama Narva 1922, töötas Kreenholmi Manufaktuuri kontoris arvepidajana.

Peeter Kozlov arreteeriti Narvas  29.04.1941, küüditati Siberissse Permi oblasti Ussollagi surmalaagrisse ja hukkus 31.03.1942, tema hauakoht on teadmata.

Isa Peeter kanoniseeriti 2012 Konstantinoopoli Püha Sinodi poolt õigeusu märtriks ja pühakuks.

Tema teenistuskäik diakonina :

Lisa:

KGB süüdistus:

„Peeter Kozlov, kui endine valgekaardi ohvitser, teostab vihast nõukogudevastast agitatsiooni ja on meelestatud NSVL ja revolutsiooni vastu. Soovib taastada monarhilist ehk enne revolutsioonilist korda. Võimu muutumisel oli algusest peale selle vastane.“ Valesüüdistajad tunnistasid ta „nõukogudevastase grupeeringu juhiks, N. Liidu vastase kirjanduse ja lendlehtede levitajaks, töökohal nõukogudevastase agitatsiooni läbiviijaks“. Nendest süüdistusest lähtuvalt arreteeriti ta 29.04.1941 ja ta otsiti korter läbi. Nagu raskelt kurjategijalt võeti temalt sõrmejäljed ja saadeti tapiga 04.07.1941 sõja eest Venemaa sügavustesse Molotovi oblastisse KGB erivanglasse.

Talle määrati tribunali poolt 10.03.1942 lähtuvalt VNFSV Kriminaalkoodeksist kõrgeim karistusmäär – mahalaskmine. 18.04.42 asendati see §58-4, 58-10 lg 1 alusel 10 aastase sunnitööga Permi oblasti Ussollagis. Sõja ajal liikusid paberid otsustega aga aeglaselt või fabritseeriti nad üldse tagantjärgi, sest Permi oblasti Solikamski kinnipidamiskohast tuleb hilinemisega lühike teade: Peeter Kozlov on 31.03.1942 juba surnud. Surma põhjus teadmata…

üpr Andreas Põld

Kasutatud allikad: