Vaimulike andmebaas

LAAR Anton Tõnis/Dionissi p

Anton Laar oli õigeusu vaimulik:  köster-kooliõpetaja, diakon,  preester, ülempreester, EAÕK kirikuvalitsuse liige, Asutava Kogu Kristliku Rahvaerakonna liige, samuti pedagoog-usuõpetaja, ajaloolane, ajakirjanik, mitmete seltside asutaja-liige. Ta sündis  13.06.1885 Viljandimaal  Kolga-Jaani kihelkonnas Võisiku vallas Leie külas mölder Tõnis/Dionissi Laari ja Ann Laari peres. Anton Laar õppis Riia Vaimulikus Koolis ja  Seminaris 1896-1903, lõpetas kooli  eksternina ja omandas köster-kooliõpetaja kutse, jätkas õpinguid  Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas 1923-1930.

Anton Laar võttis preestrina aktiivselt osa EAÕK töö korraldamises – asutas Tartus Püha Neeva Aleksandri koguduse ja kihelkonnakooli, organiseeris ja juhtis kogudusesle kuuluva  kirikuhoone ehitamist 1914-1915, mille jaoks sai annetusi Eestist ja Venemaalt. 1917-1919 Riia piiskopkonna nõukogu liige, kaitses seal eesti rahvusest preestrite huve ning toetas ülempreester Platoni (Kulbusch) piiskopiks valimist. Anton Laar töötas kirikuvalitsuse liikmena EAÕK kanooniliseks vabanemiseks Vene patriarhaadi alt Eesti kiriku  iseseisvaks muutmisel, oli EAÕK  Sinodi  Sisemisjoni Seltsi abiesimees 1925-1927, samal ajal Tallinna Heategevusliku Seltsi “Kalju” asutaja ja esimees, töötas usuõpetajana Tartu koolides-1920; 1927-1933. Anton Laar  oli Asutava Kogu Kristliku Rahvaerakonna rühma liige 1919-1920, avaldas artikleid kiriku-ja kooliküsimuste kohta, oli väljaande “Eesti Apostliku – Õigeusu kiriku Lauluraamat” (Tartu: 1922) ; üldajaloo õpiku “Keskaeg” (Tartu: 1932) autor, toimetas õigeusukirikuväljaannet “Uus Elu” 1918-1932. Anton Laari pere: abikaasa Akilina Laar, nende lapsed: Nadežda Laar; Valentin Laar .

Ülempreester Anton Laar uinus 23.02.1933  ja puhkab Tartu Aleksandri Nevski kalmistul – tema hauasammas pühitseti 02.02.1935.

Tema teenistuskäik köster-kooliõpetajana  1904-1909:

Tema teenistuskäik preestrina:

Autasud:

Kasutatud allikad: