Vaimulike andmebaas

LOZINSKI Rostislav Romani p

Rostislav Lozinski oli õigeusu vaimulik: diakon, preester, ülempreester, praost, teoloogiadoktor. Ta sündis  27.02.1912 Pihkvas insener Roman Lozinski peres, lõpetas 1934 Tartu Ülikooli usuteaduskonna teoloogi kutsega  – kirjalik töö „Pühade kujude austamise ajalooline areng (ajalooline-dogmaatiline joonistus)“  (juh. prof  Vassili Martinson), alates 1960 Moskva Vaimuliku Akadeemia magister, teoloogiadoktor, Narva Püha Kolmainu kiriku ajaloo autor.

Ülempreester ja Tula aukodanik Rostislav Lozinski uinus 07.04.1994 Tulas ja puhkab Tula 12 Apostli kirikus.

Tema teenistuskäik preestrina:

Autasud:

Kasutatud allikad: